Waardering voor leren via leereenheden

Het huidige beroepsonderwijs is ingericht om jongeren na de middelbare school op te leiden richting een mbo- of hbo-diploma. Voor volwassenen is echter een flexibelere route gewenst die uitgaat van competenties die zij al hebben verworven in de praktijk. 's Heeren Loo ontwikkelde samen met de VGN, andere zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en EVC aanbieders flexibele routes; leren via leereenheden. Het Zorgpact waardeert dit project nu als zijnde koploper.

Onderwijs op maat

Het Zorgpact omschrijft het project over leereenheden als een innovatief samenwerkingsproject waar concrete resultaten worden geboekt. We willen uiteindelijk bereiken dat elke zij-instromer die wil werken in de gehandicaptenzorg binnen één jaar vakbekwaam kan worden. Op deze manier wordt het voor zij-instromers aantrekkelijker om de overstap naar de zorg te maken. Een gehele opleiding bestaat uit 6 leereenheden of blokken. De vakbekwaamheid van deze blokken kan je opdoen in de praktijk, door interne scholing en door vakken te volgen bij een ROC. We kijken goed naar wat je al aan kennis en kunde in huis hebt. Het opleidingstraject bevat alleen de leereenheden die je nog niet beheerst. Op deze wijze sluit een opleidingstraject veel beter aan bij de behoefte van de werkenden en van de organisatie. Je leert alleen wat nodig is om het werk goed te doen en verder te groeien.

Resultaten

Uit pilots bij 's Heeren Loo, ASVZ en opleiders ROC Landstede en OPPstap blijkt dat het voor mensen met relevante ervaring of een aanverwante opleiding vaak mogelijk is om binnen één jaar een diploma op mbo-niveau 3 of 4 te behalen. Doordat we goed aansluiten op beschikbare kennis en kunde wordt de motivatie van de deelnemers versterkt. De uitval is bijzonder laag. Deze ervaring is gebaseerd op 120 deelnemers die met het traject zijn gestart. Velen hebben dit traject inmiddels met succes afgerond.

Voortbouwend op deze ervaring zijn er ondertussen ook eenheden voor het hbo gedefinieerd.

Vervolg

's Heeren Loo vindt het belangrijk om haar expertise hierin te delen. Inmiddels zijn de ontwikkelde leereenheden ook gedeeld met andere organisaties in de gehandicaptenzorg. Het blijkt dat de leereenheden herkenbaar zijn voor de gehele branche. We willen nu de leereenheden vast laten stellen door het bestuur van de VGN zodat dit in de branche erkende leereenheden worden.

Gerelateerde items

Terug naar boven