Vacatures 10 nieuw

Wat als jongeren met een LVB 18 worden?

Jongeren met een LVB

Stel: uw zoon of dochter wordt 12 jaar en kondigt aan uit huis te gaan. Als het mijn kind zou zijn, zou ik hem of haar direct terugfluiten. Sterker nog: als ik het wél zou toelaten, zou de hulpverlening meteen in actie komen. Maar nu komt het wonderlijke: als jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen 18 jaar worden en hun opvang de rug toe keren, houdt niemand ze tegen. Ik hoor u denken: ‘Ze zijn 18 jaar!’. Klopt, volgens de wet wel. Maar niet qua functioneren. Dat doen ze op het niveau van een 12-jarige. En welk kind van 12 jaar is nou in staat om op eigen benen te staan?

Een blogbericht van Piet Yntema

Vlotte babbel

Jongeren met een licht verstandelijke beperking zien er ‘normaal’ uit, zijn vaak streetwise en hebben een vlotte babbel. Pas bij écht doorvragen, merk je dat zij een beperking hebben. Vaak kunnen ze niet goed leren. Enerzijds begrijpen ze het niet, anderzijds worden ze door school overvraagd omdat hun beperking niet te zien is. Er is overigens sprake van een licht verstandelijke beperking (lvb) als je een IQ tussen de 55 en 85 hebt.

Groot Emaus biedt hulp

Groot Emaus komt in beeld als het thuisfront het niet meer aan kan of andere hulpverleningstrajecten niet lukken. De jongeren hebben vaak al veel hulpverleners gezien en zijn teleurgesteld. Groot Emaus is, als landelijk specialistisch orthopedagisch behandelcentrum van ’s Heeren Loo, vaak een laatste strohalm. Wat alle jongens en meisjes bij ons gemeen hebben, is hun licht verstandelijke beperking in combinatie met (ernstige) gedragsproblematiek. Op onze locaties in Soest en Ermelo worden 225 jongeren tussen de 12 en 23 jaar begeleid en behandeld. Ze gaan hier ook naar school en leren op een verstandige manier hun vrije tijd zinvol te besteden.

Loverboys & justitie

We zijn een open instelling. Dat wil zeggen dat tot 18 jaar de ouders of voogden in samenspraak met de jongerenzeggenschap hebben. Bij het uitblazen van de 18 kaarsjes op de taart is het echter aan de jongere zelf, althans volgens de wet. Dan kunnen ze gaan en staan waar ze willen. En dat doen de meesten dan ook. Ze trekken hun eigen plan en keren de hulpverlening de rug toe. U raadt het al: circa 60% van de jongeren die vertrekken, komen uiteindelijk weer in aanraking met andere vormen van hulverlening. Ze raken dakloos, worden slachtoffer van loverboys of komen in contact met justitie of een intensievere vorm van hulpverlening. Vreselijk voor de jongere zelf natuurlijk, maar het kost de maatschappij ook veel geld. Hoe dat kan, vraagt u zich af?

Te laat om in te grijpen

Het overheidsbeleid is erop gericht om de jongeren zo kort mogelijk en dichtbij huis te behandelen. Hierdoor komen ze steeds later bij Groot Emaus. Soms pas met 17 jaar en dan is het te laat om hen inzicht te geven dat begeleiding en behandeling na hun 18e jaar nog noodzakelijk is. Dat ze voor hun eigen bestwil nog even moeten doorzetten. Waarom? Bij lvb-jongeren is het zo dat als ze 23 jaar zijn, ze vaak functioneren op het niveau van een 17/18-jarige. Ze zijn dan dus veel beter voorbereid op, en in staat om een (begeleid) zelfstandig leven te leiden.

Met de handen in het haar

Op dit moment kijken hulpverleners machteloos toe als een bepaalde, kleine maar o zo kwetsbare groep, cliënten van 18 jaar Groot Emaus verlaten. Ze kunnen niets doen, ook al zien ze in dat het fout gaat. En dat is heel triest. Zeker als je weet dat er voor de jongeren zoveel meer mogelijk is als ze wél blijven. En voor de verandering zijn financiën deze keer geen kwestie: ze hebben namelijk een indicatie voor levenslange hulp via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Reportage op Zembla

Woensdagavond 13 april zendt Zembla om 21.15 uur op NPO2 een uitgebreide reportage uit over de 18-plus problematiek. Hierin worden onder meer drie jongeren van Groot Emaus gevolgd. Daarnaast doet een aantal directeuren/bestuurders, waaronder ik, een oproep aan de politiek om in actie te komen voor deze kwetsbare groep. Er moet een maatregel komen om lvb-jongeren met ernstige gedragsproblematiek, als dat nodig is, verplicht onder behandeling te laten blijven. Ook na hun 18de verjaardag!

Gerelateerde items

Terug naar boven