Blog Roeland Brouns: Wat maakt zorgvastgoed zo interessant voor marktpartijen?

Onlangs heb ik tijdens een masterclass van PropertyNL en Deloitte een groep ontwikkelaars en beleggers meegenomen in de wereld van zorgvastgoed in de care. Daarbij heb ik mijn visie op samenwerking tussen marktpartijen en de verstandelijk gehandicaptensector gegeven. Conclusie van die middag: het zijn twee werelden die nog ver uit elkaar liggen maar waar ontzettend veel potentie voor samenwerking in zit. Maar: investeren in zorgvastgoed loont!

Investeren in vastgoed voor de gehandicaptenzorg ligt misschien niet meteen voor de hand. Gehandicaptenzorg klinkt niet sexy en de rendementen zijn niet heel hoog (we zijn gebonden aan de financiering uit de Wet langdurige zorg). Maar wie verder kijkt dan dat ziet de potentie van zorgvastgoed. Het is een hele zekere markt: de vraag naar zorg blijft altijd bestaan. De goede zorgorganisaties zijn solide en betrouwbare huurders en gaan voor de lange termijn. Bovendien is zorgvastgoed veel couranter dan in beginsel wordt aangenomen. Het gaat over vele honderdduizenden mensen met een zorghuisvestingsvraag nu en in de toekomst. Ook alternatieve aanwendbaarheid is aanwezig: mensen met verschillende zorgvragen kunnen er gebruik van maken. Huisvesting voor iemand met een verstandelijke beperking kan ook heel geschikt zijn voor een oudere.

Hoe het komt dat zorg en markt elkaar nog niet goed weten te vinden, is denk ik vooral te wijten aan onvoldoende inzicht in elkaars wereld en in de precieze vraag. Bovendien is vastgoedmanagement bij zorgorganisaties nog een jonge tak van sport. Tegelijkertijd is er veel beleggingsgeld beschikbaar en krijgen marktpartijen een steeds meer maatschappelijkere blik. Ik denk dat de tijd nu rijp is om de krachten te bundelen.

Gemeenten spelen een belangrijke rol als het gaat over voldoende grond bestemmen voor maatschappelijk (zorg)doeleinden. En in die situaties is er ook een gezamenlijk belang om samen te werken om tot mooie concepten en samenwerkingsvormen te komen. Voor hoge rendementen moet je wellicht niet zijn in de care sector. Maar zoek je een beleggingsobject dat voor de langere termijn solide is, flexibel in te zetten is én waarmee je ook een maatschappelijke bijdrage levert? Investeer dan in de zorgsector.

Roeland Brouns, directeur Vastgoed 's Heeren Loo

Gerelateerde items