“We hebben een ongelooflijk ingewikkelde samenleving gemaakt”

Met een sierlijke en moderne dans opende Cardiac Output, een dansgezelschap voor mensen met én zonder beperking, het congres ‘Over Grenzen’- De toekomst van de gehandicaptenzorg, georganiseerd door 's Heeren Loo. De 550 aanwezigen spraken met elkaar over hoe de toekomst van de gehandicaptenzorg eruit zou moeten komen te zien, nu de sector steeds meer onder druk komt te staan doordat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden en personeelstekorten. De oplossing? Daarover was iedereen het wel met elkaar eens: een échte inclusieve samenleving.

Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, stelde tijdens het congres dat de zorg in Nederland nu vooral gefocust is op problemen. Pas als je een probleem hebt, heb je recht op een indicatie en vervolgens op hulp. Erik: “Er is de afgelopen decennia een waaier van wetten bij gekomen. Je moet kunnen aantonen dat je ergens recht op hebt, en eerst een stapel problemen verzamelen. Anders krijg je niks.” Het zou volgens Erik beter zijn als we weer teruggaan naar een vorm zoals het vroeger was. “Wat kan je zelf nog en wat kan je netwerk doen? En daarna kijken welke zorg je nog nodig hebt.”

Afhankelijk van het zorgsysteem

Het huidige zorgsysteem is voor veel ouders ook een doorn in het oog, maar meer vragen van hen is eigenlijk geen oplossing. Illya Soffer, directeur van Ieder(in) en moeder van een zoon met een beperking zegt: ”Wie dit niet zelf heeft meegemaakt kan zich niet voorstellen, hoe afhankelijk je van het systeem wordt. Het is een constant gevecht. Het heeft me heel wat tranen gekost. Met het huidige model gaan we er niet komen. Minder zorg, zonder meer samenleving zal onherroepelijk leiden tot hele grote problemen en uiteindelijk toenemende kosten. Meer inzet van naasten vanuit het schaarstemodel is een regelrechte illusie. Meer vragen van verwanten kan niet. Maar anders vragen wellicht wel.

Aangewezen op hulp

Dat anders vragen zit hem vooral in het anders organiseren van de samenleving. Burgemeester Otwin van Dijk: “We hebben een ongelooflijk ingewikkelde samenleving gemaakt. Waardoor veel mensen die die ingewikkeldheid niet aankunnen, aangewezen worden op hulp. We kunnen ook kijken hoe we het minder ingewikkeld kunnen maken zodat er minder vraag komt naar hulp.” Ook Illya noemt dit: “Het zou zomaar kunnen dat als we dat samen leven een beetje goed geregeld krijgen, er nog maar een heel klein beetje zorg nodig is. Hoe mooi is dat?”

Inclusieve samenleving

Dat de samenleving nog lang niet inclusief genoeg is, werd tijdens het congres pijnlijk duidelijk. Daar kan je volgens Jan Fidder, die tijdens het congres afscheid nam als voorzitter van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo, ook dichtbij huis aan werken. “Wat ik mee wil geven is, kijk eerst eens naar jezelf hoe je in je dagelijks leven omgaat met mensen die je als beperkend ervaart. Daar begint het mee.” Erik Danneberg: “Laten we bouwen aan een samenleving die gebaseerd is op zo veel mogelijk inclusie. Dat iedereen zo veel mogelijk mee kan doen met zijn eigen talenten.” Het is volgens Otwin van Dijk nu aan de politiek om de randvoorwaarden voor een inclusieve samenleving te scheppen.

Meer over het congres 

Wil je alles over het congres nog eens nalezen? Download de presentaties van Erik Dannenberg en Otwin van Dijk. Wil je verder praten over de toekomst van de gehandicaptenzorg? Sluit je dan aan bij deze LinkedIn-groep.

Impressie congres 'Over Grenzen'

Gerelateerde items