“We hebben tijd over en dragen graag een steentje bij aan het goede leven van bewoners”

Bijna 45 jaar geleden werd Stichting De Klink opgericht. Veel jaren en mooie projecten later is de stichting totaal anders en volgens de regels van de huidige tijd georganiseerd, maar nog steeds met hetzelfde doel: het leven van bewoners van ’s Heeren Loo Ermelo en Midden-Nederland een stukje mooier maken. Met bestuurders Harry Schaaphok en Henk Hop gingen we hierover in gesprek.

Andere tijden

Henk is bijna 10 jaar bestuurder van Stichting Bewindvoerder ’s Heeren Loo en Stichting De Klink en Harry tikt al de 20 jaar aan. Voor Harry is ’s Heeren Loo Ermelo geen onbekend terrein. Hij heeft namelijk 36 jaar op het woonzorgpark gewerkt, waarvan de laatste 20 jaar als hoofd van wat toen de economische administratieve dienst werd genoemd. In die rol heeft hij het begin van de stichting meegemaakt: “Toen de stichting op 12 april 1978 werd opgezet, waren er ruim 1000 bewoners op woonzorgpark Ermelo. Twee jaar eerder werd voor veel bewoners van 18 jaar en ouder de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) van kracht, wat lijkt op de huidige Wajong-uitkering. Voor die tijd hadden bewoners nauwelijks de beschikking over geld. Met de komst van de AAW kregen ze opeens honderden guldens per maand. Daar stonden geen kosten tegenover, want alles werd gefinancierd door de instelling. Al snel groeide daar een enorm kapitaal waar niets mee gedaan werd. Het was een andere tijd dan nu en er werd bedacht om van een deel van de rente die over dat kapitaal werd verdiend, projecten voor bewoners te financieren. Daarvoor werd Stichting De Klink opgezet.”

“Al gauw kwam er groot protest. De stichting bedoelde het goed, maar had geen recht om te beslissen over geld van bewoners. Een aantal bewoners vroeg hun geld terug. Jaren later moesten we, ondanks dat we alles goed geregeld en op papier hadden, van de Nederlandsche Bank ook de andere bedragen tot op de cent nauwkeurig terugstorten. De rente die in al die jaren over die bedragen was verdiend, bleef wel op de rekening staan,” voegt Harry toe. “Zoals het toen begon, kan jij je nu niet meer voorstellen. Met geld van een ander moet je extra voorzichtig zijn,” vindt Henk.

De stichting van nu

“Op dit moment worden de projecten van Stichting De Klink voor een gedeelte bekostigd door giften, legaten en eigen kapitaal dat is overgebleven van de rente. De grootste sponsor is Stichting Bewindvoerder ’s Heeren Loo. De bewindvoerders kiezen ervoor om dat werk om niet te doen. Ze krijgen wat kosten vergoed. De rest van de vergoedingen gaat naar Stichting De Klink,” legt Harry uit.

Ook de bestuurders en medewerkers van Stichting De Klink doen het werk vrijwillig. Henk: “We zijn allemaal gepensioneerden met affiniteit of een verleden met administratie en/of ’s Heeren Loo. Sommigen hebben er gewerkt, anderen hebben een partner die er heeft gewerkt of zijn verwant van bewoners. We hebben tijd over en dragen graag een steentje bij aan het goede leven van bewoners.”

Een miljoen euro in 10 jaar

Het is niet bekend hoeveel projecten Stichting De Klink in al die jaren heeft opgezet. Wel weten Harry en Henk te vertellen dat de laatste 10 jaar ongeveer een miljoen euro is besteed aan 193 projecten. “Daarvan zijn vooral veel duo-fietsen gedoneerd. Verder zijn het veel speeltoestellen, zoals trampolines, tovertafels of schommels,” vertelt Henk. “In de loop der jaren zijn er ook meerdere busjes aangeschaft,” voegt Harry toe. “Dat was een hele investering en inmiddels zijn ze er niet meer. Wel rijden er nog twee gedoneerde elektrische wagentjes rond op woonzorgpark Ermelo.”

“Het grootste project van de stichting is de Klinkboerderij. Het gebouw is in de jaren ‘80 volledig door de stichting gefinancierd. Later is er nog een schuur bijgekomen, waar we een deel van hebben gefinancierd. Al jarenlang beleven bewoners – en andere inwoners van Ermelo en omstreken – daar veel plezier. Dat is een hartstikke mooi project geweest,” vertelt Henk trots.

Hoewel het gaaf is om zo’n groot project op te zetten, zijn de mannen het erover eens dat kleine initiatieven, zoals een duo-fiets, nog leuker zijn voor bewoners. “Daar beleven meerdere bewoners dagelijks plezier aan en het kan natuurlijk door meerderen gebruikt worden. Dat is zoals de stichting het zich voorstelt. We doen namelijk nooit projecten voor een individu, enkel voor een groep. Meerdere bewoners moeten er iets aan hebben. Ook letten we erop dat niet steeds de wensen van eenzelfde groep worden verwezenlijkt. Zo veel mogelijk bewoners moeten aan bod komen,” vindt Henk. Harry: “Daarnaast moeten het recreatieve projecten zijn die niet bekostigd kunnen en mogen worden door zorggeld.”

Dromen voor de toekomst

“We doen om het jaar een aantal projecten. In 2022 had de stichting 17 projecten in regio Ermelo en 12 projecten in regio Midden-Nederland lopen. We hebben onder andere een hometrainer, tafelvoetbalspel, Nintendo Switch, trampoline, tovertafel, schommel en fietsen gedoneerd,” vertelt Henk. Dit jaar, in 2023, start de aanvraagperiode voor projecten in 2024. Daarvoor maakt de stichting maar liefst 150.000 euro beschikbaar. Het is mogelijk, en zeer welkom, om dit met giften te ondersteunen.

“Natuurlijk hopen we in de toekomst meer mooie wensen van bewoners te kunnen verwezenlijken. Omdat ’s Heeren Loo de aanvrager is, hebben we daar zelf alleen geen invloed op. We kunnen enkel iedereen uitnodigen om projecten volgens de afgesproken procedure in te dienen. Dit jaar bestaat de stichting 45 jaar. Het zou een leuke aanleiding zijn om weer een groot, dierbaar project voor bewoners van ’s Heeren Loo op te zetten. Of dat mogelijk is, is nog niet duidelijk, maar het is zeker bespreekbaar,” nodigen Henk en Harry uit.

Ben je benieuwd naar meer informatie over Stichting De Klink en de projecten die zij financieren? Of wil je een wens indienen? Neem dan een kijkje op hun website. Ter ondersteuning kunnen giften overgemaakt worden op de bankrekening van Stichting De Klink: NL 93 RABO 0387 7429 80.