Werkbezoek Prinses Margriet steunt oogonderzoek bij cliënten

Op World Sight Day, 10 oktober, bracht Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet een werkbezoek aan ons woonzorgpark in Ermelo. Als beschermvrouwe van VISION 2020 NL steunt Prinses Margriet oogonderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking. Bartiméus, ziekenhuis Tergooi en 's Heeren Loo presenteerden hun nieuwe werkwijzen en ervaringen.

Samenwerking onderzoeksprogramma

Hoe kunnen we cliënten met een verstandelijke beperking én oogproblemen beter helpen een goed leven te leiden? Deze vraag was de aanleiding van het werkbezoek van Prinses Margriet. 

Het antwoord op deze vraag begint met het eerder signaleren en herkennen van oogproblemen. Onderdeel van het werkbezoek was dan ook het onderzoeksprogramma dat Bartiméus en ’s Heeren Loo in Ermelo hebben uitgevoerd bij cliënten met een ernstige meervoudige beperking. In een unieke aanpak werden daarin gegevens over zien én horen gecombineerd. Met opmerkelijke resultaten: bij maar liefst 45% van de onderzochte cliënten bleek sprake van problemen bij zowel zien als horen (doofblindheid).

Hand-boven-handcontact

Het werkbezoek werd afgesloten met een demonstratie van een oogscreening en hand-boven-handcontact. Met deze communicatiemethode ligt de regie bij de cliënt. Dat voelt voor de cliënt, die slecht ziet én hoort, als een veilige manier om nieuwe dingen te leren.

Verbeteren kwaliteit van leven

Voor ’s Heeren Loo is een belangrijke volgende stap een behandelplan voor cliënten en een scholings- en coachingstraject voor begeleiders en behandelaars. Zo kunnen zij signalen van slechtziendheid en slechthorendheid beter dan voorheen interpreteren en daar passend op reageren. Op die manier werken we verder aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

Steun vanuit VISION 2020

Prof. Dr. Jan Keunen, Radboud UMC: 'Vision 2020 heeft als doel heeft om alle gevallen van vermijdbare slechtziendheid en blindheid voor het jaar 2020 te elimineren. Wij steunen deze nieuwe werkwijzen van harte vanuit de visie dat iedereen het recht heeft op een zo goed mogelijk gezichtsvermogen.'

De samenwerking tussen Bartiméus en ’s Heeren Loo is gebaseerd op de aanbevelingen uit de nieuwe Richtlijn Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Foto: Anko Stoffels ©

Gerelateerde items

Terug naar boven