Wetenschap en praktijk broeden samen op onderzoek

Wetenschap en praktijk broeden samen op onderzoek

In de dagelijkse praktijk heb je soms wetenschappelijke inzichten nodig. Juist in de zorg. Het is daarom belangrijk dat we wetenschappelijk onderzoek goed vertalen naar de praktijk. Maar omgekeerd vindt ‘de wetenschap’ inspiratie in de praktijk. Waar lopen mensen met beperkingen in hun leven tegenaan? Hoe zoeken zorgprofessionals naar antwoorden op hun vragen? Of welke kennis ontbreekt voor een bepaalde doelgroep of aandoening? Om dat te weten te komen, organiseren ’s Heeren Loo en de Vrije Universiteit zogenaamde broedplaatsbijeenkomsten.

Succesfactoren

In een broedplaatsbijeenkomst kijken praktijkmensen, ervaringsdeskundigen en onderzoekers samen naar een probleem in de zorg. En stellen dan kritische vragen of dragen kennis aan, wat soms kan leiden tot onderzoek. Praktijk en wetenschap zijn dan vanaf het allereerste begin bij onderzoek betrokken. Zoals we woensdag 19 juni deden in Amersfoort. Het leren van sociale vaardigheden stond centraal. De vraag van de academie voor Zelfstandigheid was bijvoorbeeld: “Welke succesfactoren dragen eraan bij dat personen met beperkingen duurzaam hun werk kunnen verrichten?” De broedplaats droeg verschillende succesfactoren aan waar de Academie verder over gaat nadenken. Bijvoorbeeld over zin in het werk, maar ook heel concreet over vervoer.

Kernovertuigingen

Maaike van Rest nam de broedplaats mee in de achtergronden van agressie bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Zij daagde de broedplaats uit om mee te denken over de herkomst van kernovertuigingen over jezelf en de wereld om je heen. Zij ging naar huis met een hele stapel ideeën. Bijvoorbeeld om ook te kijken naar de buurt waarin kinderen opgroeien.

Academische Werkplaats ‘s Heeren Loo - VU

Eén van de ervaringsdeskundigen gaf als boodschap mee: “ik hoop dat we alles afwegen en in gedachten denken aan alle partijen. Wens ons een sterke en blijvende samenwerking.” Dat willen we zeker en daarom gaan we meer van dit soort bijeenkomsten organiseren. Om dat mogelijk te maken ondertekenden 's Heeren Loo (Kees Erends) en de Vrije Universiteit (Martine de Bruijne) op 19 juni de nieuwe samenwerkingsovereenkomst over de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperkingen. 

Meer weten? 

Wil je meer weten over deze samenwerking? Heb je een idee, een vraag of wil je graag meedenken? Of heb je andere vragen over onderzoek van ’s Heeren Loo? Neem dan contact met Bas Bijl via bas.bijl@sheerenloo.nl. Of kijk op de website van de academische werkplaats

Bas Bijl

Bas Bijl
Bas Bijl houdt zich met deze onderwerpen bezig:
  • Academische werkplaatsen
  • Kennisketens
  • Kennismanagement
  • N=1 onderzoek
  • Wetenschappelijk onderzoek

Gerelateerde items

Terug naar boven