Wetenschappelijk onderzoek en kennisbeleid (WOK) – jaaroverzicht 2023

Het WOK faciliteert, coördineert en begeleidt initiatieven en projecten voor het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. Het doel: kennis verzamelen, benutten en uitbreiden, zodat we de cliënten nóg verder kunnen helpen.

Het afgelopen jaar hebben we mooie resultaten geboekt. Dat doen we niet alleen, maar met cliënten, verwanten en de volgende academische werkplaatsen: Viveon, EMB, Sterker op eigen benen, Kajak en de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid.

Resultaten 2023

Promotie

In november promoveerde Emma von Scheibler. Zij deed onderzoek naar de gezondheidsproblemen bij volwassenen met het 22q11.2 deletiesyndroom. Lees meer.

Publicaties

Veel medewerkers van ’s Heeren Loo leverden een bijdrage aan 46 (wetenschappelijke) publicaties. Bekijk het overzicht.

Presentaties

Kennis delen vinden wij heel belangrijk en dat doen we graag. Lessen, colleges, presentaties op congressen; in 2023 waren het er 113. Bekijk het overzicht.

Nieuw project

Veilig en sterk na seksueel trauma - Marieke Leeflang

Lopende projecten

Er lopen verschillende onderzoeksprojecten binnen de cliëntgroepen EMB, Jeugd, LVB, MVG, NAH, Ouderen en genetische syndromen. Bekijk het overzicht op de website.

Wetenschappelijk raad

De Wetenschappelijke Raad van ’s Heeren Loo ziet toe op de kwaliteit en voortgang van de onderzoeksprojecten. Daarnaast adviseert deze raad over wetenschapsbeleid en subsidieaanvragen. Ze beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van die subsidieaanvragen voor onderzoek en andere activiteiten en toetst deze aan de doelen van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo. De raad bestaat momenteel uit: prof. dr. Thérèse van Amelsvoort, prof. dr. Marian Jongmans, prof. dr. Carlo Leget, dr. Dederieke Maes-Festen en prof. dr. Bram Orobio de Castro. In 2023 is prof. dr. Carlo Schuengel afgetreden.

Bekijk het jaardocument 2023 van ’s Heeren Loo