"Wij geven cliënten een stem!"

Ineke, Karin en Remco vormen samen met nog vijf cliënten de raad van cliënten binnen de Regiocliëntenraad. Marian van de Bovenkamp staat hen bij als coach/ambtelijk secretaris. Maar wat is het belang van de Regiocliëntenraad?

Hoe zijn jullie bij de Regiocliëntenraad gekomen?

Als voorzitter is Ineke al sinds de start bij de raad: ruim 15 jaar. “Ik wilde iets leuks doen”, zegt ze. “En dat vind ik in het bespreken van onderwerpen die dicht bij cliënten liggen.” Karin is 2e voorzitter. Tijdens een huisoverleg hoorde ze over de raad en vond ze dit echt iets voor haarzelf: “Ik bedacht mij dat ik een vlotte babbel heb, maar dat dit niet geldt voor alle cliënten. Hen wil ik vertegenwoordigen.” Remco geeft aan dat hij bij de opening van De Hogestraat in Druten was: “De Regiocliëntenraad was hierbij betrokken en toen sprak ik wat leden. Zij maakten mij nieuwsgierig en vervolgens draaide ik een keer mee. Ik ben niet meer weggegaan.”

Welke vragen krijgen jullie zoal als Regiocliëntenraad?

“Veel vragen gaan momenteel over de nieuwbouw en over de plannen daarna. Maar ook over de veiligheid op het terrein”, zegt Karin. Ineke vult aan dat ze een actie rondom veiligheid hebben gehad: “Dat deden we samen met de politie. We hielden op de rotonde de auto’s tegen, vroegen of ze op de snelheid wilden letten en gaven een flyer. Daar werd heel leuk op gereageerd. En het heeft ook effect, want er wordt minder hard gereden.” Nog een belangrijk onderwerp is goed internet in de woningen. Ineke: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van wifi.”

Hoe weten cliënten jullie te vinden?

“Ze kunnen rechtstreeks vragen aan ons stellen, maar ook anoniem via onze gele brievenbus”, vertelt Remco. “En soms leggen we zelf dingen voor.” Ineke noemt een voorbeeld: “We vragen cliënten bijvoorbeeld of ze kijken naar ZON TV en wat ze daarvan vinden.” Karin noemt ook nog het jaarplan: “Wij hebben een speciaal jaarplan voor cliënten.”

Hoe ziet zo’n speciaal jaarplan eruit?

Ineke: “’s Heeren Loo Druten schrijft een jaarplan voor de regio, maar in een voor cliënten moeilijke taal. Als Regiocliëntenraad proberen we de zaken die hierin staan duidelijk te maken.” Marian en haar collega Cora herschrijven het jaarplan in makkelijk te begrijpen taal en bepalen samen met de Regiocliëntenraad welke picto’s ze per onderdeel gebruiken. Marian: “Dit jaarplan gaat vervolgens naar alle cliënten. De vragen die ze hierover hebben, kunnen ze opschrijven. Voordat corona er was, organiseerden we in februari een jaarplan bespreking. Hier kwamen zo’n 75-100 cliënten naartoe en zij konden hun vragen stellen aan de directie. Er waren altijd meer vragen dan kon worden beantwoord, maar die kwamen dan later terug in ‘Het Plein’.” Ineke vertelt dat in oktober een tweede middag volgde: “Het hele jaar door bespreken we als Regiocliëntenraad de zaken waarover vragen waren gesteld en op de tweede middag bespraken we met de directie wat hiermee was gedaan.”

Hoe gaan de overleggen nu corona er is?

“Helaas kunnen we nu niet elke drie weken bij elkaar komen”, zegt Karin: “En ook liggen bepaalde zaken stil. Maar over de zaken die spelen blijven we wel steeds vragen stellen aan de directie. We willen graag weten hoe het ervoor staat.” Remco: “En wij vergaderen online. Soms met de hele Regiocliëntenraad en soms, zoals nu, met een klein groepje als het over een bepaald onderwerp gaat.”

Hoe belangrijk is het dat cliënten hun mening geven?

Marian legt uit dat het belangrijk is dat alle cliënten meepraten: “Als dit in een voorstadium gebeurt, kan er ook echt iets met een mening worden gedaan. We zien wel dat er een verschil is tussen oudere en jongere cliënten. Ouderen durven minder snel iets te zeggen. Ze passen zich vaak aan naar de situatie. Jongeren geven wel vaak hun mening. Maar om ieders verhaal te horen, introduceerden we ‘Het Spel’. ‘Spel’ staat hierbij voor: Samen Praten En Luisteren. De vragen gaan over dingen in het dagelijkse leven, zoals het eten, wat je overdag doet en in het weekend, wat je daarvan vindt. Op een gezellige manier geeft iedereen dan zijn of haar mening en wordt het belang van medezeggenschap duidelijk.” “Het Spel speelden we tijdens een jaarplan bespreking”, vertelt Karin. “En nu willen we graag dat iedere woning hem krijgt. Zo kunnen de zaken die op de woning spelen meteen worden opgepakt. Punten van buiten de woning kunnen door naar ons”, vertelt Karin.

Hoe vinden jullie het om deel uit te maken van de Regiocliëntenraad

Ineke: “Ik vind het mooi om mij in te leven in andere cliënten en om zo mee te kunnen denken met zaken die voor hen beter kunnen.” Dat haar huisgenoten haar weleens vragen waar ze het over hebben gehad vindt Karin leuk: “En ik hoor vaak als eerste iets over nieuwe weetjes. Vaak nog eerder dan de leiding!” Voor Remco is het mooi dat hij cliënten kan laten voelen dat ze worden gehoord: “Ik ben blij dat ze mij bij vragen weten te vinden.”