Wisseling wetenschappelijke raad 's Heeren Loo

Op 1 november trad prof. Bram Orobio de Castro, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, toe tot de wetenschappelijke raad van ’s Heeren Loo. Hij volgt prof. Carlo Schuengel op, die na twee termijnen aftreedt.

Als hoogleraar richt Orobio de Castro zich op het voorkomen en behandelen van psychosociale problemen bij kwetsbare kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden. Hij zegt hierover: “Voor mensen met een beperking en de verzorgers en begeleiders, is kennis over effectieve behandeling en begeleiding heel belangrijk. Soms maken schijnbaar kleine dingen precies het verschil tussen zelf vooruit kunnen, of onbedoeld juist beperkt worden in je mogelijkheden. Ik denk dat goede ondersteuning begint met een open en lerende houding om als cliënt en naaste samen te ontdekken wat werkt. En ik verheug mij erop daaraan bij te dragen.” ’s Heeren Loo is blij met het nieuwe lid en we bedanken Carlo Schuengel voor zijn betrokkenheid en inzet voor de Wetenschappelijk Raad!

Functie van de raad

De wetenschappelijke raad van ’s Heeren Loo ziet toe op de kwaliteit en voortgang van de onderzoeksprojecten. Daarnaast adviseren zij over het wetenschapsbeleid en de subsidieaanvragen. Zij beoordelen de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van die subsidieaanvragen voor onderzoek en toetsen deze aan de doelen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo.

Samenstelling

De raad bestaat nu uit: