#wereldalzheimerdag | Wist je dit al over dementie?

Vandaag, op #wereldalzheimerdag, wordt overal ter wereld aandacht gevraagd dementie. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes waarvan alzheimer het vaakst voorkomt. Wist je dat mensen met het syndroom van Down een bijzonder hoog risico lopen op deze nare ziekte? Zij hebben een extra chromosoom 21. Op dit chromosoom zit een gen dat zorgt voor de aanmaak van het amyloïd-eiwit. Door de extra kopie van dit gen, wordt er meer eiwit gemaakt. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat het samenklonteren van het eiwit de trigger is die het alzheimerproces al op jonge leeftijd in gang zet.

We weten hier nog lang niet alles van. Onderzoek hiernaar is erg belangrijk. Daarom werkt ‘s Heeren Loo actief mee aan onderzoek over het signaleren en herkennen van dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen. Lees meer over het onderzoek op: https://vb-dementie.nl/

Wist je dit ook al over dementie?

 • Wist je dat er heel veel vormen van dementie zijn? Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid.
 • Wist je dat er een campagne is voor het herkennen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - (her)erken jij dementie? https://herkenjijdementie.nl/
 • Wist je dat vergeetachtigheid bij het normale ouder worden hoort? Het geheugen heeft meer tijd nodig om informatie op te slaan of om herinneringen op te halen. 
 • Wist je dat bewegen helpt geestelijke achteruitgang te vertragen?
 • Wist je dat mensen met dementie in het beginstadium nog in staat zijn nieuwe dingen te leren door herkenning en herhaling?
 • Wist je dat de prikkelverwerking bij mensen met dementie kan veranderen? De ergotherapeut en gedragswetenschapper kunnen meedenken welke prikkels er veranderen en hoe je hier het beste bij kan aansluiten.
 • Wist je dat 's Heeren Loo een eigen lesmodule heeft over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?
 • Wist je dat we allemaal contact kunnen maken met mensen met dementie? Bijvoorbeeld via innovatieve middelen als de CRDL. De CRDL vertaalt aanraking in geluid en maakt hierdoor nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie. Of kijk voor ervaringen van anderen op https://www.dementievriendelijk.nl/ en https://www.dementievriendelijk.nl/wat-kun-jij-doen/netwerk-dementie-verstandelijke-beperking
 • Wist je dat veel mensen met dementie moeite hebben om een gezond ritme van de dag en de nacht te houden. Wist je dat slecht slapen bij mensen met dementie vaak wordt veroorzaakt door het ontbreken van een dynamische prikkel in de omgeving? Een bewegende lamp, muziek of een Somnox kunnen hierbij helpen.
 • Wist je dat mensen met dementie heel veel baat hebben bij muziek. Je kan zelfs het hele ritme van de dag herkenbaar houden door muziek. https://www.alzheimermuziekgeluk.nl/
 • Wist je dat er binnen ’s Heeren Loo speciale woningen en dagbestedingslocaties zijn voor mensen met dementie?

Gerelateerde items

Terug naar boven