Woonlocatie in Goes

Op dit moment onderzoekt ’s Heeren Loo of het mogelijk is om een nieuwe woonkern te bouwen op de kavel op de hoek van de Nansenbaan en ’s-Gravenpolderseweg in Goes. 

Terug naar boven