Yeph levert specialistische jeugdzorg in Utrecht

Zestien samenwerkende gemeenten in de regio Utrecht hebben de zeer specialistische jeugdzorg gegund aan Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. De drie organisaties verenigden zich voor deze gelegenheid in Yeph. Deze naam is ontstaan uit de eerste letters van de drie betrokken organisaties, verbonden door de letter ‘e’ van expertise. Het contract dat Yeph met zestien Utrechtse gemeenten tekende, gaat in op 1 april en heeft een maximale looptijd van negen jaar. Het contract is om meerdere redenen vernieuwend.

Zeer specialistische jeugdhulp (ook wel essentiële functies genoemd) is belangrijk voor een kleine groep kinderen en gezinnen met zeer complexe problemen. “Yeph levert deze zorg, maar gaat daarnaast zorgen voor een expertiseteam, dat kan meedenken met hulpverleners die al betrokken zijn bij kinderen en gezin met zeer complexe problemen. Doel is om een plaatsing binnen essentiële functies te voorkomen”, legt Marlies van Loon, bestuurder van Youké, uit. Uitgangspunt is dat Yeph doet wat nodig is en zoveel mogelijk de zorg en ondersteuning biedt op de plek waar kinderen wonen en zich ontwikkelen, door de mensen die zij al kennen.

Doen wat nodig is

Lieke van Domburgh, directeur Kwaliteit van Zorg en Innovatie en onderzoeker bij Pluryn, zal fungeren als transformatiemanager van Yeph. “Ik ben enorm trots op het partnerschap dat we als organisaties en gemeenten en ervaringsdeskundigen met elkaar hebben opgebouwd. Ik zie ernaar uit dat we dit de komende tijd echt gaan benutten om het beter te doen voor de meest kwetsbare jongeren en hun omgeving.”

Wynand Crommelin, directeur Pluryn legt uit: “We bouwen een voordeur op met veel expertise. Resultaat zal zijn dat kinderen direct de zorg krijgen die zij nodig hebben en niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd. We gaan dat doen wat nodig is. Daarbij hebben we bovendien een reële bekostiging kunnen afspreken met de gemeenten en we krijgen de tijd om iets op te bouwen”. 

Vroegsignalering

Niet alleen het feit dat zestien gemeenten samen aanbesteden, maar ook de gezamenlijke inschrijving van de drie partijen is vernieuwend. Het contract dat Yeph in Utrecht afsloot, sluit bovendien nauw aan bij de transformatieopdracht voor de jeugdzorg. Er is berekend wat de financiële gevolgen zijn, in een samen met de gemeenten uitgewerkte businesscase. De kosten gaan voor de baten uit. Er zal eerst geïnvesteerd moeten worden in het opbouwen van het expertiseteam, maar dat betaalt zich straks terug door afbouw van de verblijfsfunctie. Kwaliteit en financiën gaan hier dus grotendeels hand in hand: Goede kwaliteit en expertise verdienen zichzelf terug.

“Daarnaast is het onze insteek om te transformeren door preventief te werken middels vroegsignalering” zegt Bija Westerhof-Hop, directeur van Groot Emaus, het landelijke behandelcentrum van ’s Heeren Loo voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. “Ook dat is vernieuwend”.

4 jeugdregio’s, 16 gemeenten

Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo zijn ook de huidige aanbieders van zeer specialistische jeugdzorg in de vier Utrechtse jeugdzorgregio’s. Voor de kinderen en jongeren uit de Utrechtse jeugdregio’s die nu zorg ontvangen van een van deze organisaties, verandert er niets. Onder de 4 Utrechtse jeugdregio’s Lekstroom, Utrecht Stad, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht vallen 16 gemeenten: Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Utrecht, de Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden, de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede.

Meer weten?

Meer weten over Yeph? Kijk dan op www.yeph.nl

Gerelateerde items

Terug naar boven