's Heeren Loo en onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat geldt ook voor kinderen met een zorgvraag, zoals kinderen met een beperking, dyslexie en/of gedragsproblemen. Zoek je passend onderwijs voor je kind? Wij hebben eigen scholen voor speciaal onderwijs aan jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Ze staan in Amersfoort, Ermelo en Soest. Ook werken we overal nauw samen met scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zo zorgen we er samen voor dat jouw kind zich kan ontwikkelen.

Samenwerken is de sleutel

We werken niet alleen samen met het onderwijs, maar ook met het gezin. Daarmee versterken we je kind, de leerkracht van je kind en jou als ouder. Zo kan je kind lessen blijven volgen in zijn klas en school en voorkomen we uitval.

We beginnen met in kaart brengen hoe je kind functioneert. Thuis, op school en in de vrije tijd. Op basis daarvan adviseren we je over de best passende ondersteuning. Daarbij gaan we uit van het principe ‘Eén gezin, één plan’. Dat houdt in dat de ondersteuning van je kind op school ook aansluit bij de ondersteuning thuis en/of op de woongroep. Daardoor houdt de ondersteuning niet op na schooltijd en ontwikkelt je kind zich het best. 

Ondersteuning van leerkracht en ouder

We coachen ook de leerkracht en jou als ouder. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de ondersteuning van jouw kind overal goed op elkaar aansluit. Bijvoorbeeld met Video Interactie Begeleiding of directe (gedrags)ondersteuning in of buiten de klas.
Eventueel ondersteunen we je als ouder met praktische gezinsbegeleiding of een intensievere vorm van gezinsbehandeling. Ook kan jouw kind bij ons trainingen of therapieën volgen. Zo wordt je kind zelfredzamer en krijgt het meer zelfvertrouwen. Specialistische zorg op maat dus.

Passend onderwijs is belangrijk

Het recht op onderwijs staat in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Helaas is passend onderwijs niet altijd vanzelfsprekend. En zitten leerplichtige kinderen en jongeren met een beperking of andere problematiek vaak al langere tijd thuis. Daarom zetten wij ons in voor passend onderwijs.

Onze scholen voor voortgezet speciaal onderwijs

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je als ouder meer weten over passend onderwijs voor je kind? Of wil je als school meer informatie over samenwerking met ’s Heeren Loo? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op