's Heeren Loo en onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat geldt dus ook voor kinderen met een zorgvraag, zoals kinderen met een beperking, dyslexie en/of gedragsproblemen. Zoek je passend onderwijs voor je kind? Op enkele locaties in Nederland geeft ’s Heeren Loo zelf onderwijs aan jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Ook werken we samen met scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Samen zorgen we dat jouw kind zich kan ontwikkelen.

Passend onderwijs is belangrijk

Het recht op onderwijs is opgenomen in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Hierin staat dat basisonderwijs voor ieder kind gratis beschikbaar moet zijn. Bovendien moet de overheid ervoor zorgen dat het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs toegankelijk zijn voor ieder kind. Natuurlijk passend bij de belevingswereld en het leerniveau van ieder kind.

Het recht op onderwijs geldt dus ook voor ‘zorgleerlingen’. Juist onder hen zijn veel ‘thuiszitters’: kinderen en jongeren die al langere tijd niet naar school gaan terwijl ze wel leerplichtig zijn. Vaak komt dat omdat het onderwijs toch onvoldoende passend is. ’s Heeren Loo vindt passend onderwijs daarom heel belangrijk.

Goede samenwerking tussen zorg en onderwijs

Een goede samenwerking tussen onderwijs en zorg is de basis. Samen maken we passend onderwijs mogelijk. Hiermee helpen we je kind zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en voorkomen we dat ook je kind misschien thuis komt te zitten. We zetten in op het versterken van je kind, de leerkracht van je kind en jezelf als ouder, zodat je kind in zijn klas en school onderwijs kan blijven volgen. We werken dus nauw samen met school, thuis en de vrije tijd van je kind. Een integrale aanpak.

De best passende ondersteuning voor je kind

Het is belangrijk dat we weten hoe je kind functioneert. Thuis, op school en in de vrije tijd. Dat brengen we dus eerst in kaart. Op basis daarvan adviseren we je over de best passende ondersteuning. Daarbij gaan we uit van het principe ‘Eén gezin, één plan’. Dat houdt in dat de ondersteuning die je kind op school krijgt, aansluit bij de overige zorg en ondersteuning. Daardoor houdt de ondersteuning niet op na schooltijd. Onze ervaring is dat je kind zich zo het best ontwikkelt.

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs

De Lasenberg voor speciaal onderwijs in Soest

De Lasenberg is een praktijkschool voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking die leer- of gedragsproblemen hebben.

Lees verder

Emaus College voor voortgezet speciaal onderwijs in Ermelo

Het Emaus College biedt onderwijs aan kinderen die zijn uitgevallen op het reguliere of speciaal onderwijs.

Lees verder

Het Rietschans College voor voortgezet speciaal onderwijs in Ermelo

Een vmbo-tl / havo/vwo school van ‘s Heeren Loo voor jongeren met psychische problemen.

Lees verder

Beekdal school voor voortgezet speciaal onderwijs in Amersfoort

Beekdal is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige leerproblemen.

Lees verder

Ook ondersteuning van leerkracht en ouder

We ondersteunen niet alleen je kind, maar ook de leerkracht en jou als ouder. Samen zorgen we dat je kind overal passende ondersteuning krijgt, op school én thuis. Bijvoorbeeld met Video Interactie Begeleiding of directe (gedrags)ondersteuning in of buiten de klas. Eventueel ondersteunen we je als ouder met praktische gezinsbegeleiding of een intensievere vorm van gezinsbehandeling. Ook kan jouw kind bij ons diverse trainingen of therapieën volgen, zodat je kind zelfredzamer wordt en meer zelfvertrouwen krijgt. Specialistische zorg op maat dus.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je als ouder meer weten over passend onderwijs voor je kind? Of wil je als school meer informatie over samenwerking met ’s Heeren Loo? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven