Wetenschappelijk onderzoek

Hoe zorgen we dat het leven van mensen met een verstandelijke beperking steeds beter wordt? Dat mensen zelfstandiger worden, zich gezonder voelen en met meer plezier de dagelijkse dingen doen? Daar doen we veel onderzoek naar. Want als we weten wat werkt, dan kunnen we ook doen wat werkt. We maken actief werk van (wetenschappelijk) onderzoek en dagen medewerkers uit om zich te ontwikkelen en kennis te delen.

Nieuwe kennis opdoen en vertalen naar de praktijk

Zorgprofessionals van ’s Heeren Loo nemen deel aan langdurige onderzoeksprojecten en Academische Werkplaatsen, uitgevoerd samen met universiteiten en hogescholen. Dit zijn broedplaatsen waarin onze medewerkers samenwerken met academische onderzoekers. Zo ontstaat nieuwe kennis. Die kennis vertalen we naar de praktijk, zodat de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking steeds beter wordt. Uiteindelijk draagt dit bij tot meer kwaliteit van leven.

Voor goede en doelmatige zorg

(Wetenschappelijk) onderzoek heeft een duidelijk doel: de best mogelijke oplossing vinden voor jouw zorgvraag. Ook als die vraag complex is. Waar andere zorgverleners vastlopen, gaan we samen met jou verder. Een ander doel van het (wetenschappelijk) onderzoek is, om de zorg doelmatiger te maken.

Talrijke onderzoeksprojecten

Ter indicatie: in 2017 liepen 29 onderzoeksprojecten, waaronder 8 promotieonderzoeken. We voerden 17 van deze projecten uit met een hogeschool en verschillende universiteiten, zoals de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zeven onderzoeksprojecten werden zelfstandig uitgevoerd door (regio’s van) ’s Heeren Loo en 5 door externe bureaus. Bij 14 onderzoeksprojecten waren één of meer onderzoekers betrokken die in dienst zijn van ’s Heeren Loo. 

Een aantal voorbeelden van onderzoeken:

Hoe kun je agressie van jongeren beter begrijpen?

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) vinden sneller dan hun leeftijdgenoten dat anderen gemene bedoelingen hebben. Ze denken ook sneller dat iemand iets expres doet, juist wanneer het per ongeluk was. LVB-jongeren die zo denken, zijn vaker agressief. Als je dit als begeleider beter begrijpt, kun je jongeren ook beter helpen. Maaike van Rest doet er onderzoek naar en ontwikkelde een nieuwe test om te gebruiken op tablets. Bekijk het filmpje.

Beter leven door een wisselende slaaphouding

Welk gevolg heeft de verandering van je houding ’s nachts op de mobiliteit van de wervelkolom, heupen, borstkas en obstipatieklachten? Fysiotherapeut Greta van Dijk doet er onderzoek naar. Ze meet het resultaat van wisselligging bij twaalf rolstoelgebonden cliënten. Want als je minder stijf bent en mobieler wordt, wordt de kwaliteit van leven hoger. Bekijk het filmpje.  

Sociale contacten van mensen met EMB, who cares?

Familie bezoeken, een praatje met de buurvrouw. Vanzelfsprekend? Niet voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Zij zijn volledig afhankelijk van anderen bij het onderhouden en uitbreiden van hun sociale netwerk. Aafke Kamstra deed onderzoek naar de sociale netwerken van mensen met EMB. Ben je benieuwd? Bekijk dan de video en lees de samenvatting.

“Vooruitgang in kaart’

Veel mensen met een verstandelijke beperking krijgen regelmatig fysiotherapie. Door oefeningen te doen, leren cliënten beter op te staan en te lopen. Maar hoe weet je of er ook echt vooruitgang in zit, als er geen goed meetinstrument bestaat? Veel fysiotherapeuten en begeleiders liepen tegen dit probleem aan. Met zijn bewezen betrouwbare test bracht Martijn Venhuizen hierin verandering. Bekijk het filmpje.

Afbouw van vrijheidsbeperkingen

In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam voert ’s Heeren Loo sinds 2013 onderzoek uit naar de afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen. Het gaat om een promotieonderzoek van Baukje Schippers. Het vond plaats in 50 woningen van ’s Heeren Loo. Het expertiseteam werd uitgevoerd in 50 woningen. Momenteel werkt Baukje aan de afronding van het onderzoek. Lees meer over de afbouw van vrijheidsbeperkingen bij ’s Heeren Loo en het onderzoek van Baukje.

Pijn bij mensen met EMB signaleren

Mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) hebben zeer beperkte mogelijkheden om te communiceren. Daardoor zijn ze [HJ4] afhankelijk van begeleiders voor de interpretatie van hun gedrag. Hoe kom je erachter of deze mensen een probleem of pijn hebben ? Anne Bruns en Eveline Kreukniet deden hier onderzoek naar.
Bekijk het filmpje.

Onderzoek naar gedragsproblemen EMB-cliënten

Waarom bonken of gillen mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB)? Of waarom bewegen zij met hun vingers voor hun ogen? De wetenschappelijke literatuur gaf haar geen antwoord op. Daarom deed Petra Poppes promotieonderzoek, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).  Resultaat: een praktische werkwijze om gedragsproblemen inzichtelijk te maken.
Wil je meer weten? Bekijk het filmpje.

‘Gewoon Bijzonder’ - Nationaal Programma Gehandicapten

‘Gewoon Bijzonder’ is een meerjarig onderzoeksprogramma. Het ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe voor de verbetering van zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel? Zelfstandiger en met meer zeggenschap functioneren in de samenleving. ’s Heeren Loo participeert in 2 van de 7 netwerken: ‘Netwerk Samen Kunnen Kiezen’ (als co-financier) en ‘Samen aan de slag voor een gezonde leefstijl’.

Samen kunnen kiezen

Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen wil methodes onderbouwen en verbeteren voor zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking en een zorgintensieve vraag. Jacqueline van Tuyll-van Serooskerken doet bij de Vrije Universiteit promotieonderzoek naar bruikbare hulpmiddelen.

‘Ondersteunen gezonde leefstijl: de krachten gebundeld!’

Onder aanvoering van promovendi van de Hanzehogeschool Groningen en het Radboudumc Nijmegen, vindt onderzoek plaats naar de leefstijl (voeding en beweging) van mensen met een verstandelijke beperking. Zij werken hiervoor samen met mensen met een verstandelijke beperking, hun vertegenwoordigers en 19 zorgorganisaties, waaronder ’s Heeren Loo. Het doel: een omgeving scheppen die de gezondheid bevordert, een leertraject voor begeleiders te starten en een omgevingsscan te ontwikkelen. Ergotherapeute Stéfanie Anisuzzaman doet mee aan dit onderzoek.

Een overzicht van al ons wetenschappelijk onderzoek vind je in het WOK-magazine 2016/2017.

Beter leven door een wisselende slaaphouding

Welk gevolg heeft de verandering van je houding ’s nachts op de mobiliteit van de wervelkolom, heupen, borstkas en obstipatieklachten? Fysiotherapeut Greta van Dijk doet er onderzoek naar. Ze meet het resultaat van wisselligging bij twaalf rolstoelgebonden cliënten. Want als je minder stijf bent en mobieler wordt, wordt de kwaliteit van leven hoger. Bekijk het filmpje.

Academische Werkplaatsen

We hebben een langdurige samenwerking in de vorm van Academische Werkplaatsen met Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. En sinds 2015 zijn we onderdeel van ‘Sterker op Eigen Benen’ onder leiding van het Radboudumc. Deze academische werkplaats verbindt onderzoek, onderwijs en praktijk. Met als doel: een zo goed mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

Focus op zes cliëntgroepen

In onze onderzoeken richten we ons op de 7 cliëntgroepen van ’s Heeren Loo. Dat zijn:

 • EMB
 • LVB
 • MVG
 • NAH
 • Kind en Jeugd
 • Ouderen

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek ’s Heeren Loo

Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo ondersteunt, bevordert, stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek. Ze werft fondsen voor het betalen van mensen en middelen. De afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Kennis Management (WOK) geeft richting en vorm aan de onderzoeken. Ze verbindt, versterkt en verankert kennis en kunde binnen ’s Heeren Loo.

Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad van ’s Heeren Loo ziet toe op de kwaliteit en voortgang van de onderzoeksprojecten. Daarnaast adviseert deze Raad onze organisatie over wetenschapsbeleid en subsidieaanvragen. Ze beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van die subsidieaanvragen voor onderzoek en verwante andere activiteiten en toetst deze aan de doelen van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo. De Wetenschappelijke Raad bestaat uit:

 • Dr. Annette van der Putten, hoogleraar Orthopedagiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen
 • Prof. dr. Carlo Schuengel, hoogleraar Ontwikkelingspedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
 • Prof. dr. Marian Jongmans, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht
 • Dr. Geraline Leusink MBA, ‘associate professor' Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen aan het Radboud UMC Nijmegen
   


Wil je bijdragen aan optimale zorg en ondersteuning?

Vind je het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen? En wil je daarom bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek? Heel graag! Dat kan met een gift. Je kunt deze overmaken naar rekeningnummer: IBAN NL88FVLB0260998273. Dank je wel!

Meer informatie over specifieke aandoeningen

Wil je als ouder/verzorger of zorgprofessional meer informatie over deze en andere wetenschappelijke onderzoeken? Neem dan even contact met ons op. Op deze website vind je overigens meer informatie over beperkingen, syndromen en aandoeningen.

Aan de slag bij ’s Heeren Loo?

Wil je graag aan de slag bij een organisatie die wetenschappelijk onderzoek in praktijk brengt? Bekijk onze actuele vacatures.