Jaarplan 2017

We werken in 2017 aan zes hoofdoelen. Dat doen wij vanuit onze missie, visie en kenwaarden. Met deze doelen streven we er naar om ons te ontwikkelen. Zo kunnen we de kwalitatief hoogwaardige zorg bieden. Elke dag weer.

Onze 6 hoofddoelen in 2017
 

 1. Optimaliseren van complexe zorg
 2. Samen sterk (cliënt en verwant)
 3. Versterken van de medewerker
 4. (Jeugd)ketens vormen en aanbieden van kennis en kunde in het sociaal domein
 5. Vereenvoudigen van bedrijfsprocessen
 6. Samenwerken

Wat betekent dit in ons werk?
 

 1. We willen voorkeursaanbieder zijn voor diegenen die intensieve en complexe zorgvragen hebben. Onze kwaliteit verbeteren we door zorgprogramma’s en onze dienstverlening te blijven ontwikkelen met de laatste kennis uit de wetenschap en praktijk, innovatie en ervaringen. We meten de kwaliteit van onze zorg structureel en bieden een prettige woon- en werkomgeving voor cliënten.
   
 2. Onze primaire focus ligt niet alleen op de cliënt: door samen te werken met familie ligt onze aandacht ook bij zijn of haar sociale omgeving. De ingezette koers uit 2016 om meer samen te werken met familie zetten we door met de diverse initiatieven. Luisteren is daarbij een vaardigheid waarin we in 2017 verder willen ontwikkelen als organisatie.
   
 3. We zijn een goede (potentiële) werkgever. Dat vraagt om een actueel HRM- en Arbeidsmarktbeleid. In 2017 gaan we dat ontwikkelen. We gaan verder om kennisdeling- en ontwikkeling te stimuleren en doen we er alles aan om ziekteverzuim zo laag mogelijk te laten zijn.
   
 4. Onze kennis en expertise in de ondersteuning en behandeling van kinderen en jongeren willen we breder uitdragen. Onze poliklinieken zijn daarbij een belangrijkste eerste stap in de zorg. Wij gaan onze kennis meer extern aanbieden op plekken waar wij van waarde kunnen zijn.
   
 5. In ons werk gaat het om zorg. Alles er om heen moet ondersteunend zijn. Daarom gaan we bedrijfsprocessen simpeler maken. Elektronisch Cliënt Dossier, Cliënt Volgend Roosteren en domotica zijn daar mooie voorbeelden van.
   
 6. Deze doelstellingen behalen we niet in ons eentje. Dat doen we samen. Dat doen we als  één organisatie, als collega’s met elkaar. Dat doen we door integraal en multidisciplinair samen te werken. Dat doen we samen met de cliënt en zijn familie. Dat doen we met verwijzers en andere specialisten. Dan worden we ‘Sterk door Samen’.

U vindt de missie, kernwaarden en doelen van 2017 bij elkaar in het verkorte jaarplan.