Disclaimer

De 's Heeren Loo, hierna te noemen 's Heeren Loo, verleent je hierbij toegang tot www.sheerenloo.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door 's Heeren Loo en derden zijn aangeleverd. 's Heeren Loo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 's Heeren Loo. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 's Heeren Loo.  Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 's Heeren Loo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bekijk ook het privacystatement

Coordinated Vulnerability Disclosure

‘s Heeren Loo hecht veel belang aan de beveiliging van de digitale middelen die we gebruiken. We hebben hiervoor een officieel NEN7510 certificaat voor informatiebeveiliging in de zorg. Toch kan het voorkomen dat er sprake is van een kwetsbaarheid in onze systemen. Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit veilig aan ons melden. Dan kan ‘s Heeren Loo beschermende maatregelen treffen. Deze manier van samenwerken heet Coordinated Vulnerability Disclosure.

Lees ons CVD-beleid

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op