Privacystatement

's Heeren Loo zet zich in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen. We begrijpen dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen.

Daarom spelen we actief in op de invoering van scherpere privacyregels, zodat we nu én in de toekomst voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy. Wil je meer weten? Lees dan ons privacystatement, voor cliënten, medewerkers en betrokkenen.

Cliënten

Privacy gaat over hoe we omgaan met alle informatie die we van jou hebben. Bijvoorbeeld je naam en geboortedatum maar ook gegevens die iets zeggen over je gezondheid of beperking.

Leerlingen

Privacy gaat over hoe we omgaan met alle informatie die we van jou hebben. Bijvoorbeeld je naam en geboortedatum maar ook gegevens die iets zeggen over je gezondheid of beperking.

Sollicitanten en medewerkers

Als je bij ons wilt komen werken, hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld de gegevens die op het intake-/aanmeldformulier en sollicitatiegegevens staan.

Betrokkenen

Als je betrokken bij ons bent, hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld de gegevens die op het intake-/aanmeldformulier en sollicitatiegegevens staan.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of te beperken.

Uw verzoek

U kunt uw verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming van ’s Heeren Loo via functionaris.gegevensbescherming@sheerenloo.nl.

Na ontvangst van uw verzoek gaan wij uw identiteit controleren aan de hand van de gegevens die bij ons bekend zijn. Bij twijfel kunnen wij u (telefonisch) vragen om aanvullende gegevens.

In het uiterste geval kunnen wij u vragen om zich te laten identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Hiervoor zijn twee manieren:

  1. U kunt dat legitimatiebewijs in persoon laten zien bij een van onze regiokantoren.
  2. U kunt een kopie opsturen waarbij niet alle gegevens zichtbaar zijn. Nadat u geïdentificeerd bent, wordt de kopie van uw legitimatiebewijs meteen vernietigd.

Tip: via de app KopieID van de Rijksoverheid kunt u een veilige kopie maken van uw identiteitsbewijs. De app is te downloaden in de Appstore of in de Playstore.

Termijn

U ontvangt uiterlijk 1 maand na ontvangst van uw verzoek een reactie van ons.

Aanvullende informatie met betrekking tot cliëntgegevens

Een cliënt of een vertegenwoordiger van de cliënt kan niet in alle gevallen zelf een verzoek indienen. Dat is afhankelijk van de leeftijd en/of de cliënt terzake van het verzoek wils(on)bekwaam is. Hieronder vindt u een schema waarin staat wie een verzoek met betrekking tot cliëntgegevens kan indienen,

Leeftijd van de cliënt
Cliënt terzake
wils(on)bekwaamheid
Wie mag een verzoek indienen?
Jonger dan 12 jaarN.v.t.Gezaghebbende ouders of voogd
12 tot 16 jaarBekwaamZowel cliënt als gezaghebbende ouders of voogd
16 jaar en ouderBekwaamCliënt
Jonger dan 18 jaarOnbekwaamGezaghebbende ouders of voogd
Ouder dan 18 jaarOnbekwaamWettelijk vertegenwoordiger

Bent u wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde?

U dient uw verzoek dan te voorzien van een afschrift van de beschikking waarmee u benoemd bent tot curator, bewindvoerder of mentor van betrokkene. In geval u gemachtigde bent, dient u een getekende volmacht te overleggen. Ook hiervoor geldt dat wij na ontvangst van het verzoek uw identiteit gaan controleren.