Raad van Bestuur | 's Heeren Loo
Vacatures 14 nieuw
Raad van Bestuur van 's Heeren Loo

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de regiodirecteuren.

Jan Fidder, voorzitter

Drs. J. (Jan) Fidder (1957) koos in 2016 bewust voor terugkeer in de gehandicaptenzorg: "Door goed te besturen, maak je het cliënten, verwanten en medewerkers mogelijk om samen voor kwaliteit van leven voor cliënten te zorgen. Daaraan bijdragen vind ik prachtig! Onze zorg moet passen bij de vraag uit de maatschappij. Dat geldt zowel voor de inhoud van de zorg als de manier waarop we die zorg organiseren."

Met zijn natuurlijke inzicht én overzicht is hij een geboren leider die graag verbinding zoekt: "Ik heb in mijn carrière als voorzitter een zeer brede deskundigheid ontwikkeld. Zo heb ik veel ervaring op het gebied van financiën, HRM, Vastgoed, kwaliteit van zorg, veranderingsprocessen en de samenhang daartussen. Wat ik vervolgens graag doe, is mensen verbinden en in hun kracht zetten."

Jan Fidder is getrouwd en heeft twee kinderen.

Zijn loopbaan

Jan Fidder startte zijn loopbaan als fysiotherapeut, in een eigen praktijk samen met zijn vrouw. Hiernaast studeerde hij geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn ervaring als arts ligt op het terrein van psychotherapie en bedrijfsgeneeskunde.

Na diverse directiefuncties in de arbodienstverlening (Arbo Unie) maakte hij de overstap naar de gehandicaptenzorg. Hij is verantwoordelijk voor de sterke positionering van de vroegere Stichting Ipse. Ook heeft hij de kwaliteit van zorg vormgegeven binnen deze organisatie. Zo is er onder zijn leiding bij Ipse een cultuur ontstaan van samenwerken en vernieuwing. Voor de zwaardere zorg zocht én vond hij een partner in Stichting de Bruggen. Beide organisaties fuseerden tot Ipse de Bruggen. Zijn rol als CEO zette hij hier voort. Zijn ervaring binnen de gehandicaptenzorg houdt hier echter niet op. Van 2005 tot 2011 zat hij ook in het Bestuur van onze branchevereniging VGN.

Kees Erends, COO

Drs. K. (Kees) Erends (1954) is sinds 2012 verantwoordelijk voor alle cliëntenzorg en onderwijs van ’s Heeren Loo. Daarin werkt hij het liefst waardegedreven. “Ik ga altijd uit van het goede in de mens en vind het belangrijk dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen, zowel cliënten als ouders en medewerkers. Ik heb dit bij alles wat ik doe voor ogen.”

Kees Erends woont met zijn partner in Havelte en heeft 3 kinderen.

Zijn loopbaan

Kees Erends is geboren in Amsterdam. Hij studeerde geneeskunde in Groningen en koos daarna het huisartsenvak. Meer dan 10 jaar voerde hij een bloeiende groepspraktijk in Hardenberg. Door ziekte moest hij in 1994 stoppen met zijn praktijk en werd hij uiteindelijk directeur Zorg bij Achmea.

Voorzien van een schat aan inkoop- en commerciële ervaring in de verzekeringswereld verbond Erends zich aan de gehandicaptenzorg. Tot 2012 was hij bestuursvoorzitter van de Baalderborg Groep. Een tijd die hem naar eigen zeggen als professional en als mens verrijkte. De gehandicaptenzorg had een stevige plaats in zijn hart veroverd. Hij ging dan ook graag in op de uitnodiging van ’s Heeren Loo om de Raad van Bestuur te komen versterken. Dat nadat hij vaststelde dat de Baalderborg in een nieuwe fase terecht was gekomen, waar een ander leiderschap bij paste.

Blogs 

Kees Erends blogt sinds 2015 over 's Heeren Loo en de gehandicaptenzorg. 

Lees de blogs van Kees Erends.

Ernst Klunder

Drs. E. (Ernst) Klunder (1963) houdt zich sinds oktober 2018 bezig met de bedrijfsvoering van ’s Heeren Loo. Ook de organisatieverandering en duurzaam ondernemen hebben zijn speciale aandacht. Hij is “gevallen” voor de koers van ’s Heeren Loo. “De kwetsbare mensen die wij ondersteunen, kunnen hun wensen en behoeften niet altijd duidelijk overbrengen. Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe mijn collega’s in het land op allerlei manieren proberen de stem van onze cliënten te laten spreken. Door het toepassen van methodieken en kennis, maar ook met een simpel gebaar als een toegestoken hand of een glimlach. Zo komt een Goed leven voor cliënten en Mooi werk voor medewerkers weer een stap dichterbij. Dit vervult me met een gevoel van trots en de wetenschap dat ik op de juiste plek zit. Om hun werk te ondersteunen, werk ik graag aan de verbinding van kwaliteit van zorg en een doelmatige inzet van mensen en middelen.”

Ernst woont in Zwolle en is getrouwd met Simone. Samen hebben zij vier kinderen.

Zijn loopbaan

Ernst Klunder heeft een achtergrond als bedrijfseconoom. En hij heeft ruimte ervaring in de non-profit sector. Zo was hij onder andere lid van de Raad van Bestuur van RIAGG Over de IJssel en directeur Financiële Zaken & ICT bij de Isala klinieken. Daarnaast was hij voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Dimence Groep, een concern met 10 zelfstandige stichtingen voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening, generalistische en specialistische GGZ en forensische zorg. Ook is hij actief in meerdere nevenfuncties binnen de GGZ.

Met zijn brede kennis, achtergrond en ervaring in de GGZ wil hij bruggen slaan tussen de GGZ en de gehandicaptenzorg.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven