Raad van Toezicht | 's Heeren Loo
Vacatures 14 nieuw
Jongen wijst picto aan

Raad van Toezicht

Toezichtvisie Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht 's Heeren Loo heeft zijn visie op toezicht vastgelegd in een document: Toezichtvisie Raad van Toezicht.

Wat is de taak van de Raad van Toezicht?

“De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur (RvB)”, legt Rien Meijerink uit. Hij is voorzitter van de RvT van ’s Heeren Loo. “We kijken erop toe of ’s Heeren Loo goed bestuurd wordt, de goede dingen doet en het maatschappelijk belang dient.

Hoe houdt de RvT toezicht?

Bij het toezicht houden hebben wij drie rollen. Die als werkgever, waarin we ons bezighouden met eventuele vacatures en met arbeidsvoorwaarden en functioneringsgesprekken met de leden van de RvB. Ook hebben we een rol bij het goedkeuren volgens de wet van jaarstukken en investeringen. De derde rol is die van adviseur. Daarbij brengen de leden van de RvT hun kennis en ervaring in om de RvB behulpzaam te zijn bij hun taakuitoefening.”

Hoe houdt de RvT de financiën in de gaten?

“Laat ik vooropstellen dat ’s Heeren Loo financieel een gezonde organisatie is. En dat moet zo blijven. De RvT beoordeelt daarom grote vastgoedinvesteringen en financieel belangrijke transacties. Ook de relaties met zorgkantoren en gemeenten verdienen onze aandacht. Daar zitten sinds de stelselveranderingen veel risico’s.”

Leden Raad van Toezicht

  • Prof. drs. M.H. Meijerink (voorzitter)
  • R. van Dijk RA
  • Mw. mr. Y.C.T.M. van Rooy
  • Ir. J.W. Buyser
  • Ing. R.A. Adolfsen
  • Mw. mr. S.F. Tiems
  • Prof. dr. C. Wagner

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven