Vacatures Raad van Toezicht | 's Heeren Loo
Vacatures 14 nieuw

Vacatures Raad van Toezicht
Voorzitter en twee leden

's Heeren Loo is met 16.000 medewerkers, verspreid over heel Nederland, de grootste en een van de meest ervaren zorgaanbieders voor jeugdigen en volwassenen met een beperking en zoekt een:

VOORZITTER EN TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

(aandachtsgebieden lid 1 strategische bedrijfsvoering en lid 2 vastgoed)

De voorzitter en leden van de raad van toezicht beschikken over (ruime) bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, dienen in staat te zijn op strategisch niveau te acteren en op hoofdlijn een oordeel te vormen over bestuursvoorstellen en het beleid van de organisatie alsmede te fungeren als positief en constructief klankbord voor de raad van bestuur.

Reacties graag vóór maandag 27 januari 2020 naar Edith Zeevalk of Robin van der Harst via reacties@holtropravesloot.nl.

Meer informatie over de organisatie

Bestuur en Raad van Toezicht
Jaardocument 2018
Financieel Jaardocument 2018
Kwaliteitsrapport Gehandicaptenzorg 2018
Duurzaamheidsrapport
Statuten en reglementen

Terug naar boven