Milieu (environment)

Om actief bij te dragen aan een duurzame samenleving, willen we het milieu zo min mogelijk belasten. Daarvoor hebben we ons verbonden aan de Green Deal Zorg 3.0 en werken we met de Milieuthermometer Zorg (MTZ). Dit resulteert in uiteenlopende duurzame activiteiten.