Circulariteit en afval scheiden

We werken in 5 stappen aan afvalpreventie en -reductie. Dit doen we met een afvalscan, bewustwording, preventie, hergebruik en afval scheiden. Ons doel is om in 2030 nog maar 100 kg restafval per jaar per cliënt te produceren. Een subdoel is het behalen van een afvalscheidingspercentage van 80%. 

Afvalpreventie en -reductie

 • Minimaal 1x per jaar wordt in elke regio een afvalscan gedaan door de gecontracteerde afvalinzamelaar. Het restafval van een woonzorgpark of een gemiddelde grote locatie wordt apart opgehaald en op de werf helemaal uitgezocht. Het geeft ons inzicht in waaruit het restafval in een regio bestaat. We kijken dan ook naar welk afval bij het gescheiden afval had gemoeten. En dat blijkt vaak nog best veel te zijn.

  Bekijk de uitwerking van de afvalscan bij regio de Noorderbrug.

 • Ons doel is om in 2030 nog maar 100 kg afval per cliënt per jaar te produceren. Om cliënten en medewerkers bewust te maken van hoe zij afval scheiden delen we met tussentijdse rapportages de resultaten uit de restafvalscan en de voortgang op het aantal kilo's restafval per cliënt. Ook geven we tips.  

 • Met deze maatregelen willen we afval zoveel mogelijk voorkomen: 

  • We kopen zo min mogelijk wegwerpartikelen. 
  • Verpakkingsmateriaal van grote leveranciers geven we terug aan de leveranciers. 
  • De inkoop van voeding stemmen we zo goed mogelijk af op de behoefte van de medewerker en cliënt. 
  • We denken goed na of we echt iets nodig hebben of dat we het kunnen lenen. We kijken ook of het op de interne marktplaats wordt aangeboden. 
  • Als we iets kopen doen we dat bij voorkeur bij de Kringloop of we kopen spullen van goede kwaliteit, die lang meegaan.
 • Alles wat we gebruiken, gebruiken we bewust en zo lang mogelijk. Daarom kopen we we spullen van hoge kwaliteit. En we repareren wat stuk is. Bruikbare spullen die we het niet meer nodig hebben, brengen we naar de Kringloop of bieden ze aan op onze Interne marktplaats. 

 • We scheiden ons afval, want schone afvalstromen zijn grondstoffen voor nieuwe spullen. Daarvoor zijn in 2024 op alle locaties afvalbakken geplaatst.

  GFT-afval composteren we voor het kweken van planten en groenten. In Apeldoorn, Bedum en Ermelo staan eigen composteermachines. Cliënten halen het GFT-afval op bij woningen en dagbestedingslocaties en brengen het naar de composteermachine, die eveneens door cliënten bediend wordt. De compost gebruiken we in onze kassen en tuinen.

  Binnen 's Heeren Loo kennen we de volgende gescheiden inzamelstromen:

  • plastic
  • GFTE
  • papier
  • incontinentiemateriaal
  • restafval.

  Daarnaast zamelen we per woonzorgpark ook andere stromen apart in. Dit gebeurt in milieustraten.

Resultaten