Milieuthermometer zorg

Om actief bij te dragen aan een duurzame samenleving, willen we het milieu zo min mogelijk belasten. De Milieuthermometer Zorg (MTZ) is een belangrijk hulpmiddel om onze doelen te bereiken.

Milieuthermometer zorg

Inmiddels zijn al onze 16 regio’s brons gecertificeerd volgende de Milieuthermometer zorg. Uiterlijk 2025 willen we landelijk het zilveren certificaat behaald hebben. Omdat de onderwerpen uit MTZ niet volledig onze doelen voor duurzaam ondernemen dekt, zijn er onderwerpen met acties toegevoegd. Deze zogenaamde MTZ+ wordt als instrument gebruikt om onze doelen te bereiken. 

De activiteiten voor de bronzen certificering van de MTZ passen binnen ontwikkelingsdoel 13 van de VN: ‘Klimaatactie’

MTZ plus

De MTZ dekt niet alle onderwerpen in ons meerjarenplan Ondernemen. Om onze doelen te kunnen behalen, hebben we onderwerpen met acties aan de MTZ toegevoegd, wat resulteerde in de MTZ plus.

mtz +