Terugdringen CO2-uitstoot en restafval

Met uiteenlopende maatregelen werken we aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot en restafval.

CO2-uitstoot verminderen

We willen de CO2-uitstoot verminderen door:

 • bewuster omgaan met energie en mobiliteit
 • verduurzamen gebouwde omgeving
 • inkopen van groene energie
 • opwekken van hernieuwbare energie.
CO2-uitstoot

*Dit betreft de gemiddelde uitstoot per intramurale cliëntplaats per jaar (24-uurs indicatie).

 • Zakelijke kilometers terugbrengen door:

  • Activiteit gerelateerd werken
  zakelijke kilometers
 • Energie besparen door:

  • lesmodule voor cliënten om zuinig met energie om te gaan.
  • praatplaat ‘Jouw duurzame huis. Wat doe jij vandaag?’ met duurzame tips
  • veertien regionale duurzaamheidsteams.
   Energiegebruik
  • Vergroenen energie door:

   • installeren zonnepanelen
   • elektriciteit rechtstreeks inkopen bij regionale zonne- en windparken.
   zonnepanelen

   De productie uit eigen zonneparken (exclusief de kleine installaties) bedraagt 1.335.446 kWh.

   Met eigen energieopwekking en het betrekken van energie van een regionaal zonnepark voor 2 woonzorgparken dragen we bij aan ontwikkelingsdoel 7 van de VN: ‘Betaalbare en duurzame energie’, waarbij het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix wordt verhoogd’.

  Afvalreductie

  afvalscheiden

  We stimuleren de afvalreductie door:

  • afvalbakken voor gescheiden inzameling op alle locaties
  • milieustraten
  • sorteeranalyses
  • interne marktplaats om producten en diensten intern te delen
  • afvalpreventie- en afvalreductieplannen
  • composteermachines voor GFT-afval op de zorglocaties.
  afval