Verduurzamen vastgoed

In onze visie op huisvesting staat het welzijn van de cliënt en de gebruiker voorop. Het uitgangspunt is een goede kwaliteit van huisvesting voor wonen, werken en leren. Een plek waar cliënten, verwanten en collega’s zich welkom, thuis en prettig voelen.

Met ons energiezuinige huisvestingsconcept en gebruik van duurzame materialen bij (ver)bouwen en diverse maatregelen voor onderhoud en gebruik maken we ons vastgoed zo duurzaam mogelijk.

Huisvestingsconcept 

Ons huisvestingsconcept was bijna energieneutraal (BENG) per 1 januari 2021. Dit concept ontwikkelen we nu door tot energieneutraal (ENG).

Gebouwen 

We verduurzamen bestaande gebouwen volgens verplichte Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML). Ongeveer 30% van onze portefeuille huren we. Bij nieuwe huurcontracten spreken we af dat de verhuurder minimaal EML-maatregelen toepast aan het pand. Bij bestaande huurpanden zijn we in gesprek met de verhuurder om ze te stimuleren het pand te verduurzamen. Daarnaast hebben we een duurzaam meerjarenonderhoudsplan voor eigendomspanden (DMOP).

Terreinen 

We verduurzamen onze terreinen door het opwekken van duurzame energie en aanpassen van ondergrondse infrastructuur.

Gezondheidsbevorderende leefomgeving

noorderhaven

Voor het thema 'Een gezondheidsbevorderende leefomgeving' hebben we een Groenvisie opgesteld voor onze woonzorgparken. Daarnaast participeren we in een onderzoek naar het effect van de leefomgeving op cliënten.

Resultaat 2023

In 2023 zijn in 140 panden EML maatregelen toegepast.

Met ons bijna energieneutraal (BENG) huisvestingsconcept en de routekaart 55% CO2-reductie om ons gehele vastgoedportefeuille te verduurzamen geven wij inhoud aan ontwikkelingsdoel 11 van de Verenigde Naties: ‘Duurzame steden en gemeenschappen’.

Lees het hele Verslag Vastgoed 2023.