Cliënten

We doen onze cliënten de belofte van een goed leven; een leven waarin zij hun dromen waar kunnen maken. Een goede kwaliteit van zorg en mensrechten zijn daarbij de basis. 

Cliëntenaangelegenheden

Visie op zorg

‘s Heeren Loo helpt mensen met een beperking hun eigen leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Zo gewoon en dichtbij mogelijk, met regie over hun eigen leven en kansen om zichzelf te ontwikkelen. Met lichte ondersteuning waar dat kan en intensieve zorg waar dat nodig is. Dit doen wij in samenwerking met de cliënt en zijn verwanten.

Zorgprogramma Basis en zorgprogramma’s voor specifieke doelgroepen

Voor de beste zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en intensieve zorgvraag zijn programma’s opgesteld. In deze programma’s is de kennis en expertise van uiteenlopende deskundigen gebundeld.

zorgprogramma's en Ec's


In het Zorgprogramma Basis staan de uitgangspunten voor de zorg aan alle cliënten, ongeacht hun leeftijd en beperking(en). Dit programma is het fundament onder onze zorg. Voor 6 cliëntgroepen met intensieve zorgvragen is er daarnaast ook een speciaal zorgprogramma. Aan elk van deze doelgroepen is ook een expertisecentrum verbonden.

De zorgprogramma’s voor haar doelgroepen raken aan ontwikkelingsdoel 3 van de VN: ‘Goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden’.

Lees hier meer over onze zorgprogramma’s

Fundamentele rechten van de mens

We ondersteunen cliënten om een zo goed mogelijk leven te leiden. Dit past in de fundamentele rechten van de mens van de VN. In de zorgsector vragen een aantal zaken speciale aandacht. Dit zijn:

Kwaliteit van zorg

Doen we de dingen goed en doen we de goede dingen? Die vragen stellen we onszelf voortdurend. Met een tal van activiteiten bewaken wij de kwaliteit van zorg

Onvrijwillige zorg

  • cliënten hebben het recht om eigen keuzes te maken, ook als hier risico’s aan verbonden zijn.
  • we passen alleen onvrijwillige zorg toe als er sprake is van gevaar en er geen andere mogelijkheden zijn.
  • we evalueren ingrijpende onvrijwillige zorg elke drie maanden.
  • een expertiseteam ondersteunt medewerkers bij het verantwoord afbouwen van onvrijwillige zorg.
Lees hier meer over onvrijwillige zorg