Maatschappij

We dragen graag bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen er toe doet en van waarde is ongeacht verschillen.

Inclusie en bijdragen aan de maatschappij

We vinden het belangrijk dat cliënten met hun dagbesteding of werk bijdragen aan een inclusieve maatschappij, waarin iedereen ertoe doet en van waarde is. Daarom zoeken we actief naar dagbestedings-/werkplekken die hen in contact brengen met de maatschappij. Onder begeleiding voeren cliënten vaak taken uit die anders blijven liggen en ontlasten andere medewerkers, zodat die meer tijd hebben voor gespecialiseerd werk. Daarnaast leren de cliënten nieuwe vaardigheden en vergroten zij hun netwerk. Sommige cliënten bereiken uiteindelijk een betaalde baan en hebben nog af en toe begeleiding van een jobcoach.

Welk werk doen cliënten?

Cliënten werken cliënten in het groenonderhoud, bij ophaaldiensten en bezorgen zij huis-aan-huisbladen en foldermateriaal. Ook binnen verzorgings- en verpleeghuizen zijn zij van toegevoegde waarde: ze houden mensen gezelschap, schenken koffie en thee, helpen bij de maaltijd en maken schoon. Ook werken cliënten in horeca, (kringloop)winkels of supermarkten. In de lunchrooms van ’s Heeren Loo, bijvoorbeeld, zijn cliënten betrokken bij het hele proces, van voorbereiden, koken, bestellingen opnemen tot uitserveren.

Op zoek naar een werknemer met een beperking?

Ben je als werkgever op zoek naar een gemotiveerde werknemer? En wil je tegelijkertijd je steentje bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen kansen krijgt? Lees dan wat de jobcoach daarin kan betekenen en welke voordelen er zijn voor de werkgever. Cliënten van ’s Heeren Loo staan klaar om bij jou te beginnen!

 • Begeleiding door een jobcoach

  Voordat een werknemer bij een bedrijf komt werken, volgt deze een trainings- en inwerkprogramma onder begeleiding van een jobcoach. De jobcoach is ook bij de kennismaking met de werkplekbegeleider binnen het bedrijf en begeleidt de werknemer en de werkbegeleider op de werkvloer. Gaat alles naar wens, dan begeleidt de jobcoach steeds meer op afstand.

  Voordelen voor de werkgever

  Bij het in dienst nemen van een werknemer met een beperking, dan gelden er een aantal voordelen, namelijk:

  • proefplaatsing
  • looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) als de plaatsing via het UWV loopt of loondispensatie als dit via de gemeente geregeld is
  • vergoeding voorzieningen werkgever
  • tegemoetkoming arbeidsongeschikten
  • jonggehandicaptenkorting verrekenen
  • minder loon Wajonger
  • ondersteuning door een jobcoach.

  Lees hier meer over voorzieningen voor een medewerker met een beperking.

Rol in de zorgketen: kennis vergaren en delen

Als grote zorgorganisatie willen we onze maatschappelijke functie mede vervullen door onze kennis beschikbaar te maken voor iedereen. Daarom delen wij onze kennis in de zorgketen. Deze kennis en expertise binnen ‘s Heeren Loo is gebundeld in het expertisecentrum Advisium met meer dan 1200 specialisten. Zij werken samen aan de voortdurende verbetering van de zorg en behandeling van mensen met uiteenlopende beperkingen

doel 17

Hiermee geven we invulling aan ontwikkelingsdoel 17 van de VN: 'Partnerschappen om doelstellingen te bereiken'.

Wetenschappelijk onderzoek

kennisketen

De afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Kennismanagement (WOK) zorgt voor verbinding tussen de binnen- en de buitenwereld én tussen praktijk en wetenschap. Zij ontwikkelt en verankert kennis binnen de organisatie. Een overzicht van al onze wetenschappelijke activiteiten staat in het WOK-magazine. 

Expertisecentra per doelgroep

In onze expertisecentra per doelgroep bundelen we de kennis uit ervaring, de zorgpraktijk en (wetenschappelijk) onderzoek voor de doelgroepen EMB, Genetische syndromen, Jeugd, LVB, MVG, NAH en Ouderen.

Inclusie brengt mensen op vakantiepark Hof Domburg dichter bij elkaar

Grasmaaien, snoeien, schoffelen, bladblazen, afval opruimen, het inrichten van vakantiehuisjes en linnen rondbrengen voor de gasten. Werknemers met een verstandelijke beperking krijgen op Hof Domburg de kans om allerlei nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dit hechte team met zeven cliënten van ’s Heeren Loo ondersteunt de medewerkers van het vakantiepark om dit prachtige stukje Nederland vlak achter de duinen bij het Zeeuwse Domburg mooi en schoon te houden.

Lees meer