Medewerkers

We geloven dat medewerkers het verschil maken. Daarom beloven we hun werk, waarin zij met passie hun werk uitvoeren en hun doelen realiseren.
Dit doet wij door:

 • medewerkers te stimuleren zich voortdurend te blijven ontwikkelen
 • medewerkers passende contracten en roosters aan te bieden
 • teams te versterken door hen goed te ondersteunen, zodat zij meer tijd hebben voor de directe zorg.

Intern sociaal beleid

Tien beloftes voor een duurzaam personeelsbeleid

In het kader van haar duurzame personeelsbeleid doet ‘s Heeren Loo 10 beloftes aan haar medewerkers. Deze beloftes weerspiegelen de visie op mens en werk en zijn een persoonlijke belofte aan alle medewerkers:

 1. We hebben het mooiste werk
 2. We zijn en blijven experts in ons vak
 3. We hebben oog voor de ander
 4. We werken samen, netwerken is een must voor iedereen
 5. We omarmen de techniek van morgen
 6. We blijven leren en ondernemen
 7. We geven kleur aan onze eigen baan
 8. We vinden bewegen gezond
 9. De samenwerking tussen zorgprofessional, cliënt en familie is cruciaal
 10. We horen bij de koplopers in de zorg.
Lees meer over de 10 beloftes

Een betere werk-privébalans met hybride werken

DAGW

Met het Duurzaam en Activiteit Gerelateerd Werken (DAGW) stimuleren we duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het zorgt voor een betere werk-privé balans, meer regie en flexibiliteit. Daarnaast draagt het bij aan een beter milieu door minder woon-werkverkeer. De aard van de werkzaamheden bepaalt of een medewerker thuis of op locatie werkt. Daarover maakt iedereen afspraken met zijn leidinggevende en team.

Sociaal Fonds

Voor medewerkers die te maken hebben met dreigende of acute tegenvallers in hun privésituatie is het Sociaal Fonds opgericht. Het fonds heeft als doel:

 • hulp bij schulden
 • tijdelijke leningen
 • financiële ondersteuning bij schulden.

’s Heeren Loo Academie

Bij de ’s Heeren Loo Academie kunnen medewerkers en teams zich voortdurend ontwikkelen. Zo zorgen we voor competente en vakbekwame zorgprofessionals met oog voor de individuele leerroute van iedere medewerker. Leren in de praktijk en van elkaar belangrijke pijlers. In ‘Mijn Leeromgeving’ vinden medewerkers een groot aanbod van leeractiviteiten.

mijn leeromgeving

Maatwerkroutes

We focussen minder op diploma’s maar meer op competenties en vaardigheden. Vooral zij-instromers kunnen flexibel leren via maatwerkroutes. Afhankelijk van wat zij al meebrengen en de uitkomsten van enkele testen volgt een advies over de best passende ontwikkelroute. Die kan variëren van mbo-modules tot doelgroepgerichte scholing en coaching.

Leeractiviteiten in 2023

Begeleiders in opleiding: 

 • 1565 begeleiders in opleiding via een volledige diplomaroute (BOL/BBL).
 • 385 begeleiders in opleiding via maatwerkroutes.
 • 750 gevulde stageplaatsen.

Daarnaast:

 • volgden 150 managers zorg het persoonlijk leiderschapstraject managers zorg. 
 • volgden medewerkers ca. 8.800 trainingen en waren er zo’n 62.000 inschrijvingen voor e-learnings. 
 • is het aantal geannuleerde leeractiviteiten met meer dan de helft teruggedrongen. 
 • verdubbelde het aantal teamcoachingstrajecten t.o.v. 2022.
Lees hier het Verslag 's Heeren Loo Academie 2023