Bestuur
Organisatorische governance

Bestuur (de organisatorische governance) is de manier waarop een organisatie haar beslissingen neemt en haar beleid implementeert. Daarbij gebruiken we de volgende kaders:

 • wet- en regelgeving
 • statuten en reglementen
 • de Governancecode Zorg, opgestelde door de Brancheorganisatie Zorg
 • het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Bestuur

Besturingsfilosofie en -model

In de besturingsfilosofie staat onze drie beloftes: een goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie. Ook staat er hoe we de organisatie willen aansturen en hoe we willen samenwerken. ‘s Heeren Loo werkt met een raad van bestuur en een raad van toezicht.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van ‘s Heeren Loo bestaat uit drie lagen:

 • teams onder leiding van een manager zorg
 • regio’s onder leiding van een regiodirecteur
 • raad van bestuur.

Bekijk het hier organogram.

Strategische thema’s voor 2023-2028

 1. Samen sterk voor een betekenisvol netwerk
 2. Mooi werk bij 's Heeren Loo
 3. Zorg en ondersteuning dichtbij
 4. Zorg en ondersteuning die past
 5. Midden in de samenleving
 6. 's Heeren Loo op orde
 7. 's Heeren Loo als spraak- en smaakmaker

Medezeggenschapstructuur

Onze medezeggenschap voor cliënten en medewerkers heeft de volgende doelen:

 • de cliëntgerichte zorg en dienstverlening verbeteren
 • draagvlak krijgen voor beslissingen
 • vertrouwen opbouwen tussen management en medewerkers.