Advisium Zorgbeleid

We willen onze cliënten verder helpen met de best mogelijke zorg en behandeling. Dat vraagt om deskundige en betrokken medewerkers. Medewerkers die gemakkelijk toegang hebben tot nieuwe en relevante kennis en informatie en die zich gesteund weten door gezamenlijk ontwikkelde kwaliteitskaders, methodieken en instrumenten. De mensen van Advisium Zorgbeleid helpen daarbij.

Anne van Middelaar

 • Crisiszorg
 • Wet zorg en dwang
 • Project Vrijheid en veiligheid

Arjen Louisse

 • Corona crisis
 • Wet zorg en dwang
 • Infectiepreventie
 • Gehoorscreening
 • Bovenregionale waarneming

Bas Bijl

Bas Bijl
 • Academische werkplaatsen
 • Kennisketens
 • Kennismanagement
 • N=1 onderzoek
 • Wetenschappelijk onderzoek

Daniëlle Immers

Daniëlle Immers
 • Incidenten en meldingen Inspecties
 • PRISMA-onderzoek
 • Klachten cliënten
 • Nachtzorg
 • Wet zorg en dwang

Ellen Zweers

Ellen Zweers
 • Intercollegiale consultatie
 • Kennisketens Jeugd en NAH
 • Productportfolio
 • Samen sterk voor Jeugd
 • Zorgprogramma’s

Else van der Plaats

Else van der Plaats
 • Adviseur innovatie

Elske ten Vergert

 • Dagbesteding
 • WLZ GGZ
 • Gezonde leefstijl
 • Themanetwerken slaap, autisme en doofblind (vanaf 2021)

Gerda Hertgers

Gerda Hertgers
 • Secretariaat Advisium Zorgbeleid

Johan Brands

 • Cliëntendatabank

Jochem Stoll

Jochem Stoll
 • Dashboard Kwaliteit
 • Dit Vind Ik Ervan
 • Integrale beleidscyclus
 • Kwaliteitskader gehandicaptenzorg
 • Outcome Indicatoren Jeugd

Klaas Visser

 • Familiebeleid
 • Zeggenschap

Mariette den Otter

 • Incidenten en meldingen Inspecties
 • PRISMA-onderzoek
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Nachtzorg
 • Meldcode HKS

Marjolein Knaap

Marjolein Knaap
 • Manager Advisium Zorgbeleid

Marloes de Ruiter

Marloes de Ruiter

Senior beleidsmedewerker

 • Kennisketens LVB, MVG, EMB en Ouderen
 • Themanetwerk seksualiteit
 • Inhoudelijke richtlijn gezinshuizen
 • Aandachtsgebieden Autisme en doofblindheid
 • Project Netwerkgids

Monique van der Wel

Monique van der Wel
 • Incidenten en meldingen Inspecties
 • PRISMA-onderzoek
 • Meldcode HKS
 • Samenhangend melden en verbeteren
 • Ondersteuning medisch- en paramedisch beraad Palliatieve zorg

Nicole de Koning

Nicole de Koning
 • Incidenten en meldingen Inspecties
 • PRISMA-onderzoek
 • Ondersteuning CVP-, geestelijke verzorging-, verpleegkundig beraad
 • Suïcidepreventie
 • Palliatieve zorg

Nicoline Lustig

Nicoline Lustig
 • Poliklinieken
 • Zorgdomein

Noëlle Sneep

 • Programmamanager Innovatie

Simone van der Plas

 • Kennisontwikkeling
 • Academische werkplaats ‘s Heeren Loo - VU

Sophie Zenuni

 • Incidenten en meldingen Inspecties
 • PRISMA-onderzoek
 • Commissie Zorg Raad van Toezicht
 • Beheer protocollen en procedures
 • Beraden Mondzorg, Geestelijke Verzorging en Verpleegkundigen

Yvonne Okel

 • Wet zorg en dwang
Terug naar boven