Advisium Zorgbeleid | 's Heeren Loo
Vacatures 14 nieuw

Advisium Zorgbeleid

We willen onze cliënten de best mogelijke zorg en behandeling bieden. Dat vraagt om deskundige en betrokken medewerkers. Medewerkers die gemakkelijk toegang hebben tot nieuwe en relevante kennis en informatie en zich gesteund weten door gezamenlijk ontwikkelde kwaliteitskaders, methodieken en instrumenten. De mensen van Advisium Zorgbeleid helpen daarbij.

Bas Bijl

Bas Bijl
 • Academische werkplaatsen
 • Kennisketens
 • Kennismanagement
 • N=1 onderzoek
 • Wetenschappelijk onderzoek

Daniëlle Immers

Daniëlle Immers
 • Incidenten en meldingen
 • Inspectie
 • Klachten
 • PRISMA-onderzoek
 • Wet zorg en dwang

Ellen Zweers

Ellen Zweers
 • Intercollegiale consultatie
 • Kennisketens
 • Productportfolio
 • Samen sterk voor Jeugd
 • Zorgprogramma’s

Else van der Plaats

Else van der Plaats
 • Adviseur innovatie
 • Coördinator zorgbeleid

Elske Faber

Elske Faber
 • Forensische zorg
 • Kennisplatform Arbeid
 • Nieuwe zorgvormen
 • Zorgprogramma’s

Gerda Hertgers

Gerda Hertgers
 • Secretariaat Advisium Zorgbeleid

Jochem Stoll

Jochem Stoll
 • Dashboard Kwaliteit
 • Dit Vind Ik Ervan
 • Integrale beleidscyclus
 • Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Marjolein Knaap

Marjolein Knaap
 • Manager Advisium Zorgbeleid

Marloes de Ruiter

Marloes de Ruiter
 • Incidenten en meldingen Inspecties
 • PRISMA-onderzoek
 • Meldcode HKS
 • Samenhangend melden en verbeteren
 • Ondersteuning medisch- en paramedisch beraad

Monique van der Wel

Monique van der Wel
 • Incidenten en meldingen Inspecties
 • PRISMA-onderzoek
 • Ondersteuning CVP-, geestelijk verzorging-, verpleegkundig beraad
 • Suïcidepreventie
 • Palliatieve zorg

Nadia Plambeck

Nadia Plambeck
 • Digitale vaardigheden
 • Projectleider Innovatie
 • Robins Wereld

Nicole de Koning

Nicole de Koning
 • Nachtzorg
 • Palliatieve zorg
 • Suïcidepreventie
 • Verpleegkundige zorg

Nicoline Lustig

Nicoline Lustig
 • Instroom
 • Poliklinieken
 • Zorgboeren
 • Zorgdomein

Sophie Zenuni

Sophie Zenuni
 • Auditcommissie RvT
 • Incidenten en meldingen
 • Inspectiebezoek
 • Interne crisisregeling

Yvonne Sagarakis

Yvonne Sagarakis
 • Secretariaat Advisium Zorgbeleid
Terug naar boven