Onze koers voor 2018-2021

De samenwerking in de driehoek cliënt - verwant – zorgprofessional is de basis van onze koers voor 2018-2021: het is het kloppende hart van onze organisatie. Vanuit dit ankerpunt bouwen we onze zorg en ondersteuning op. Iedereen binnen ’s Heeren Loo draagt hier op zijn of haar eigen manier een steentje aan bij.

De koers

De koers is voor iedereen binnen ’s Heeren Loo van belang. Het is een verhaal waarvan we samen, door alle lagen van de organisatie heen hebben gezegd: zo willen ze zijn, zo willen we ondersteuning bieden en zo willen we met elkaar samenwerken en van elkaar leren.

In de koers doen wij drie beloftes:

 • Goed leven voor cliënten waarin zij hun dromen waar kunnen maken
 • Mooi werk voor professionals waarin zij met passie hun werk uitvoeren en hun doelen halen
 • Duurzaam gezonde organisatie om de continuïteit van onze maatschappelijke rol te bewaken

Hieronder leggen we de beloftes uit:

Duurzaam gezonde organisatie

Meer informatie over duurzame gezonde organisatie

Goed leven voor cliënten

Mooi werk voor professionals

Ondersteuning zorgteams

De rest van de organisatie ondersteunt de zorgteams in hun werk. Zij vertalen eisen en vragen vanuit onze omgeving naar de praktijk van de zorgteams. Bijvoorbeeld nieuwe wetgeving of eisen over kwaliteit van zorg.
Andersom kunnen ondersteunende diensten vragen of goede praktijkvoorbeelden vanuit de zorgteams verspreiden in de hele organisatie. Zo profiteert iedereen hiervan. Denk aan de ontwikkeling van nieuwe zorgvormen of een succesvolle wervingsmethode voor nieuwe medewerkers.

Expertise

Dit is de kracht van ’s Heeren Loo: we hebben veel expertise in huis die we met elkaar delen voor een goede ondersteuning aan cliënten. Daarbij kijken we kritisch naar de toegevoegde waarde hiervan voor de driehoek.

De acht thema’s van de koers

Binnen de koers hebben we acht thema’s geformuleerd waaraan we de komende jaren werken. Ze zijn opgesteld onder andere met de vroegere strategie als basis en na gesprekken met interne en externe stakeholders:

 • Ontwikkelen nieuwe zorgvormen
 • Doorontwikkelen complexe zorg
 • Jeugdketens operationaliseren in sociaal domein
 • Versterken teams en medewerkers
 • Versterken positie op de arbeidsmarkt
 • Samen sterk (cliënt en verwant)
 • Duurzaam ondernemen
 • Versterken in – en externe samenwerking

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven