Organisatie

Belofte, visie, kernbeloften, bestuur en raad van toezicht, jaarverslagen en rapporten en de geschiedenis.

Onze belofte en visie

Missie, visie, kernwaarden en de koers van 's Heeren Loo

Lees verder

Expertisecentrum Advisium

Meer dan 1100 specialisten en behandelaren werken samen in het expertisecentrum Advisium. Zij bundelen hun kennis en ervaring voor de beste zorg.

Lees verder

Bestuur en raad van toezicht

De raad van bestuur (RvB) van 's Heeren Loo heeft 3 leden. De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op of ’s Heeren Loo goed bestuurd wordt.

Lees verder

Jaarverslag en rapporten

De belangrijkste feiten, cijfers en publicaties op een rij.

Lees verder

Statuten en reglementen

's Heeren Loo is een stichting. In onze statuten lees je meer over onze regels en werkafspraken.

Lees verder
Historie van 's Heeren Loo

Geschiedenis

In 1891 kwam de 9-jarige Geurt als eerste kind bij 's Heeren Loo wonen in Ermelo. In ruim 130 jaar is er veel veranderd.

Lees verder