Raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de regiodirecteuren.

Ernst Klunder, voorzitter


Drs. E. (Ernst) Klunder (1963) houdt zich sinds oktober 2018 bezig met de bedrijfsvoering van ’s Heeren Loo. Ook de organisatieverandering en duurzaam ondernemen hebben zijn speciale aandacht. Hij is “gevallen” voor de koers van ’s Heeren Loo. “De kwetsbare mensen die wij ondersteunen, kunnen hun wensen en behoeften niet altijd duidelijk overbrengen. Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe mijn collega’s in het land op allerlei manieren proberen de stem van onze cliënten te laten spreken. Door het toepassen van methodieken en kennis, maar ook met een simpel gebaar als een toegestoken hand of een glimlach. Zo komt een Goed leven voor cliënten en Mooi werk voor medewerkers weer een stap dichterbij. Dit vervult me met een gevoel van trots en de wetenschap dat ik op de juiste plek zit. Om hun werk te ondersteunen, werk ik graag aan de verbinding van kwaliteit van zorg en een doelmatige inzet van mensen en middelen.”

Ernst woont in Zwolle en is getrouwd met Simone. Samen hebben zij vier kinderen.

Zijn loopbaan

Ernst Klunder heeft een achtergrond als bedrijfseconoom. En hij heeft ruimte ervaring in de non-profit sector. Zo was hij onder andere lid van de Raad van Bestuur van RIAGG Over de IJssel en directeur Financiële Zaken & ICT bij de Isala klinieken. Daarnaast was hij voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Dimence Groep, een concern met 10 zelfstandige stichtingen voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening, generalistische en specialistische GGZ en forensische zorg. Ook is hij actief in meerdere nevenfuncties binnen de GGZ. Met zijn brede kennis, achtergrond en ervaring in de GGZ wil hij bruggen slaan tussen de GGZ en de gehandicaptenzorg.

Ageeth Ouwehand, vice-voorzitter raad van bestuur


Mr. A. (Ageeth) W. Ouwehand (1963) is sinds september 2020 lid van de raad van bestuur en is vanaf april 2023 vice-voorzitter. Al in de jaren tachtig maakte zij als stagiaire HBO-V kennis met ’s Heeren Loo. “Een boeiende en leerzame tijd”, omschrijft Ageeth deze periode. “Ik leerde er onder andere hoe belangrijk het is om samen met verwanten op te trekken bij de zorg voor mensen met een beperking. Dat bewustzijn neem ik nu ook mee op bestuurlijk niveau. Want alleen samen kunnen we een goed leven voor de cliënten realiseren; van lekker eten tot fijn wonen en goed behandelen. Samen met verwanten en met medewerkers die van betekenis kunnen zijn, voor zichzelf en voor de ander. Graag zet ik mijn ervaring in voor dit mooie werk.”

Ageeth woont in Leiden.

Haar loopbaan

Ageeth groeide op in Katwijk. Na de HBO-V en managementopleidingen binnen het zorgveld, studeerde zij Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden. Daarna volgde zij postacademische leergangen en trainingen voor het hoger management in de zorg, onder andere bij het Erasmus Centrum voor Management Development. Ageeth Ouwehand kan bogen op een lange carrière in de zorg. Ze begon haar werkzame leven in de psychiatrische verpleegkunde. Zo was zij verpleegkundig hoofd en vervolgens Lid Bestuur divisie 1 (Manager Zorg) bij het LUMC. In 2008 werd zij directeur bij Middin en trad in 2013 toe als lid van de Raad van Bestuur van de Argos Zorggroep. Sinds 2016 was ze voorzitter van de raad van bestuur van Beweging 3.0. Ageeth Ouwehand vervult ook bestuurlijke activiteiten voor een groot aantal organisaties die direct of indirect verbonden zijn met de zorg.

Micha van Akkeren, lid raad van bestuur


Drs. M.M. (Micha) van Akkeren RC (1972) versterkt per april 2023 de raad van bestuur. Een van de eerste opdrachten in zijn loopbaan vond plaats bij een gehandicaptenzorgorganisatie en deze periode raakte een snaar bij hem. Hij vindt het bijzonder dat hij nu als bestuurder kan bijdragen aan dit mooie werk: “Nog meer dan elders is samenwerking een bepalende factor binnen de gehandicaptenzorg. Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe er binnen ’s Heeren Loo wordt samengewerkt en naar nieuwe verbindingen met externe partners wordt gezocht. Dit alles om te zorgen voor een goed leven voor mensen met een beperking en een prettige werkomgeving voor alle medewerkers die met zoveel inzet meewerken aan dit doel. Ik zet mijn energie en kennis graag in voor de verdere ontwikkeling van dit betekenisvolle werk. Waarbij onze belofte een duurzaam gezonde organisatie te zijn een belangrijk thema is de komende tijd en veel aandacht zal vragen.”

Micha woont in Boornbergum met Anke. Samen hebben zij twee kinderen.

Zijn loopbaan

Micha heeft een achtergrond als bedrijfskundige en registercontroller met brede ervaring in de profit- en non-profitsector. Zijn loopbaan begon als accountant en adviseur en vanaf 2005 vervulde hij verschillende bestuursfuncties in de publieke sector. Tot voor kort was Micha lid van de raad van bestuur bij Beweging 3.0. Eerder was hij onder andere algemeen directeur van een waterschap en een woningcorporatie en bestuurder bij verschillende onderwijsinstellingen. Micha volgde postacademische leergangen en trainingen voor bestuurders in de zorg, onder andere bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Hij vervulde ook diverse nevenfuncties waaronder binnen de GGZ en huisartsenzorg.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op