Raad van bestuur

Een groot hart voor de zorg is wat Ernst, Ageeth en Micha verbindt. “We zijn heel trots en zuinig op iedereen bij ’s Heeren Loo die zich elke dag weer inzet om de beste zorg en ondersteuning aan cliënten en hun belangrijke naasten te bieden. Daar ligt ook onze grootste opgave: zorgen dat we toekomstbestendig zijn. Zodat onze zorg en ondersteuning ook in de toekomst toegankelijk is voor alle mensen die dat nodig hebben.”

Ernst Klunder (voorzitter), Ageeth Ouwehand en Micha van Akkeren vormen de raad van bestuur (RvB) van ’s Heeren Loo. Dit doen zij in een collegiaal verband. Dat houdt in dat ieder eigen aandachtsgebieden heeft, maar dat verantwoordelijkheid voor het bestuur integraal gedragen wordt.

Van links naar rechts: Micha van Akkeren, Ageeth Ouwehand en Ernst Klunder.

De wereld om ons heen verandert snel en dat vraagt van ons dat we mee moeten bewegen. De gehandicaptenzorg heeft de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt: van gesloten instellingen met volle slaapzalen naar steeds meer eigen regie, inclusie en zelfstandigheid. Mensen met een beperking hebben, met recht, steeds meer een volwaardige rol in de samenleving gekregen. En als het aan ons ligt zet die beweging door. In de loop der jaren is veel onder de noemer ‘zorg’ geschaard, waarbij het de vraag is of dat wel zo terecht is. En of dat waarde toevoegt aan het leven van die mensen die wij ondersteunen. We hebben nu de kans om daar kritisch naar te kijken want er is urgentie: de zorgvraag en kosten nemen toe terwijl door vergrijzing het beschikbare personeel afneemt.

Voor de jaren 2024-2028 richten we ons op zeven strategische thema's. Het realiseren van die strategie gaat ons helpen bij het omgaan met de uitdagingen waar we voor staan. Dat betekent dat we inzetten op het samenwerken met het netwerk van onze cliënten. Het betekent ook, dat we ons werk laten verrijken door zorgtechnologie én dat we onze wetenschappelijke kennis en expertise inzetten en delen om de gehandicaptenzorg ook de dag na vandaag duurzaam gezond te houden. We zien het als onze maatschappelijke opdracht om hierin een aanjagersrol in te spelen en daar aan tafel te zitten waar we het verschil kunnen maken. Om zo impact te maken.

Ernst Klunder, voorzitter raad van bestuur

Ernst (1963) versterkt sinds 2018 de raad van bestuur van ’s Heeren Loo en in 2023 werd hij benoemd tot voorzitter. Een antwoord vinden op de complexe uitdagingen waar de gehandicaptenzorg voor staat, zoals het nijpende personeelstekort en de betaalbaarheid van de zorg, geeft Ernst veel energie. “De betrokkenheid en passie waarmee onze ruim 17.000 collega’s zich elke dag inzetten voor een goed leven voor cliënten, maakt me ontzettend trots en bevoorrecht dat ik op deze goede plek zit. Mijn drijfveer om dit werk te doen is dat ik me graag maatschappelijk inzet. Als we de organisatie in beweging krijgen en optimaal inspelen op externe veranderingen kunnen we voor onze cliënten, hun naasten en onze medewerkers veel betekenen. Laten we proberen het iedere dag een beetje beter te doen. Omdat onze cliënten dat verdienen.”

Ernst is naast zijn functie bij ’s Heeren Loo lid van het bestuur van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) waar hij de rol van penningmeester vervult. Een overzicht van de loopbaan en nevenfuncties van Ernst vind je op zijn LinkedIn.

Ageeth Ouwehand, vicevoorzitter raad van bestuur

Ageeth (1963) is sinds september 2020 lid van de raad van bestuur en vanaf 2023 vicevoorzitter. In de jaren ’80 maakte ze al kennis met ’s Heeren Loo toen ze stage liep als HBO-V-student. “Doordat ik zelf zo’n 20 jaar met mijn voeten in de klei heb gestaan, kan ik nog steeds redelijk goed de verbinding met de praktijk te maken. Want dat is uiteindelijk waar we het voor doen: zorgen voor een goed leven voor de cliënt en mooi werk voor de medewerkers. Daarnaast blijven we ons, zeker via onze scholen speciaal onderwijs en de Academie voor Zelfstandigheid, voor cliënten richten op het levenslang leren en ontwikkelen. Het mooie aan het werken bij ’s Heeren Loo vind ik de complexiteit van de vraagstukken. Die vraagstukken gaan over zaken die bij wijze van spreken over 10 jaar voor onze cliënten en medewerkers nog steeds belangrijk zijn. Doordat we landelijk gezien de grootste aanbieder in de gehandicaptenzorg zijn, kunnen we een deuk in een pakje boter slaan. En dat is hard nodig. Het is onze opdracht ons zodanig in te zetten dat ook in de toekomst zorg en ondersteuning aan onze cliënten gegeven kan worden.”

Naast haar functie bij ’s Heeren Loo is Ageeth lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Meer over de loopbaan en nevenfuncties van Ageeth lees je op haar LinkedIn.

Micha van Akkeren, lid raad van bestuur

Micha (1972) versterkt sinds 2023 de raad van bestuur. Hij heeft als bestuurder brede ervaring opgedaan in diverse sectoren en organisaties. Eén van de eerste ervaringen in zijn loopbaan vond plaats bij een gehandicaptenzorgorganisatie en deze periode raakte een snaar bij hem. Hij vindt het bijzonder dat hij nu als bestuurder kan bijdragen aan dit mooie werk: “Nog meer dan elders is samenwerking een bepalende factor binnen de gehandicaptenzorg. Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe er binnen ’s Heeren Loo wordt samengewerkt en naar nieuwe verbindingen met externe partners wordt gezocht. Dit alles om te zorgen voor een goed leven voor mensen met een beperking en een prettige werkomgeving voor alle medewerkers die met zoveel inzet meewerken aan dit doel. Ik zet mijn energie en kennis graag in voor de verdere ontwikkeling van dit betekenisvolle werk. Waarbij onze belofte een duurzaam gezonde organisatie te zijn een belangrijk thema is de komende tijd en veel aandacht zal vragen.”

Meer over de loopbaan en nevenfuncties van Micha lees je hier op zijn LinkedIn.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op