Advisium Zorgbeleid

We willen onze cliënten verder helpen met de best mogelijke zorg en behandeling. Dat vraagt om deskundige en betrokken medewerkers. Medewerkers die gemakkelijk toegang hebben tot nieuwe en relevante kennis en informatie en die zich gesteund weten door gezamenlijk ontwikkelde kwaliteitskaders, methodieken en instrumenten. De mensen van Advisium Zorgbeleid helpen daarbij.

Bas Bijl

Bas Bijl
 • Academische werkplaatsen
 • Cliëntendatabank
 • Kennisketens
 • Kennismanagement
 • N=1 onderzoek
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Zorgdata

Johan Brands

 • Cliëntendatabank

Jet van Domselaar

 • Medisch beleid
 • Infectiepreventie

Gerda Hertgers

Gerda Hertgers
 • Secretariaat Advisium Zorgbeleid

Nicole de Koning

Nicole de Koning
 • Incidenten en meldingen Inspecties
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Nachtzorg
 • Ondersteuning CVP-, geestelijke verzorging-, verpleegkundig beraad
 • Palliatieve zorg
 • PRISMA-onderzoek
 • Suïcidepreventie

Anne van Middelaar

 • Crisiszorg
 • Wet zorg en dwang
 • Project Vrijheid en veiligheid

Jacco van Nieuwkoop

 • Manager Advisium Zorgbeleid

Simone van der Plas

 • Kennisontwikkeling
 • Viveon, academische werkplaats 's Heeren Loo-VU

Marloes de Ruiter

Marloes de Ruiter

Senior beleidsmedewerker

 • Kennisketens NAH, Ouderen, LVB en MVG
 • Seksualiteit
 • Middelengebruik en verslaving
 • Gezinshuizen
 • Project Netwerkgids

Jochem Stoll

Jochem Stoll
 • Dashboard Kwaliteit
 • Dit Vind Ik Ervan
 • Integrale beleidscyclus
 • Kwaliteitskader gehandicaptenzorg
 • Outcome Indicatoren Jeugd

Elske ten Vergert

 • Dagbesteding leren & werk
 • Instroom cliënten
 • Behandelen slaapproblemen
 • Autisme
 • Doofblindheid
 • Paramedische zorg

Klaas Visser

 • Familiebeleid
 • Zeggenschap

Kristel Vlot

 • Kennisketens Jeugd en EMB
 • Sociaal domein
 • Gezonde leefstijl

Monique van der Wel

Monique van der Wel
 • Incidenten en meldingen Inspecties
 • PRISMA-onderzoek
 • Meldcode HKS
 • Samenhangend melden en verbeteren

Sophie Zenuni

 • Incidenten en meldingen Inspecties
 • PRISMA-onderzoek
 • Commissie Zorg Raad van Toezicht
 • Beheer protocollen en procedures
 • Beraden Mondzorg, Geestelijke Verzorging en Verpleegkundigen
 • Klachten cliënten
Terug naar boven