Advisium Zorgbeleid

We willen onze cliënten verder helpen met de best mogelijke zorg en behandeling. Dat vraagt om deskundige en betrokken medewerkers. Medewerkers die gemakkelijk toegang hebben tot nieuwe en relevante kennis en informatie en die zich gesteund weten door gezamenlijk ontwikkelde kwaliteitskaders, methodieken en instrumenten. De mensen van Advisium Zorgbeleid helpen daarbij.

Marloes de Ruiter

Marloes de Ruiter

Senior beleidsmedewerker

Sophie Schuitemaker - van Mechelen