Historie van 's Heeren Loo

Geschiedenis

In 1891 kwam de 9-jarige Geurt als eerste kind bij 's Heeren Loo wonen in Ermelo. Tegenwoordig ondersteunen we meer dan 14.000 mensen met een verstandelijke beperking in heel Nederland. In 130 jaar is er veel veranderd. Maar de oorspronkelijke insteek van medewerkers is nog altijd gelijk: van betekenis willen zijn voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vereeniging tot opvoeding van idiote en achterlijke kinderen

Vanuit de protestants-christelijke kerk werd in 1891 de Vereeniging tot opvoeding van idiote en achterlijke kinderen opgericht. De Vereeniging startte in Ermelo en breidde zich later uit over het gehele land. Nieuwe instellingen sloten zich aan bij de Vereeniging en met andere werd gefuseerd. Al die instellingen samen vormen nu 's Heeren Loo.

Band met de samenleving

De eerste instellingen van 's Heeren Loo lagen in het groen. Het waren min of meer op zichzelf staande dorpen. Elke instelling had eigen voorzieningen, zoals een kerk, sanatorium en boerderij. In de loop der jaren werd steeds verbinding met de omringende samenleving gezocht. Sinds het einde van de twintigste eeuw wonen mensen met en zonder verstandelijke beperking met en naast elkaar, in dorpen, steden en op de voormalige terreinen.

Een prettig thuis

Vroeger bepaalden orde en regelmaat een groot deel van de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Nu starten we bij de dromen en wensen van iedere cliënt. Wat wil hij, wat vindt hij leuk en hoe wil hij zich ontwikkelen. Zo willen we cliënten levenslang en levensbreed ondersteunen. Soms beschut in een eigen omgeving, soms samen en net als mensen zonder verstandelijke beperking. Dat is 's Heeren Loo nu: een prettig thuis, mooi en veilig en met ruimte voor de persoon en zijn wensen.

Digitaal historisch museum ’s Heeren Loo

Het digitaal museum neemt je mee vanachter je beeldscherm in de indrukwekkende geschiedenis van 's Heeren Loo. Je wandelt door virtuele kamers waarin vroeger en nu elkaar ontmoeten. En je maakt kennis met markante mensen die meer vertellen over hun leven bij en met 's Heeren Loo. In beeld, geluid en animatie ontdek je de verschillen.

Contact

Kunnen we je helpen?

Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op