Digitalisering

Iedereen heeft te maken met digitalisering. Of het nou gaat om het gebruik van een smartphone, het spelen van een online game of het gebruik van internet waarin cliënten en verwanten hun Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) kunnen inzien.

Digitale vernieuwingen komen steeds sneller op ons af. Ze bieden ons mogelijkheden die we een aantal jaar geleden nog niet voor mogelijk hadden gehouden. Die vernieuwingen, en de snelheid waarmee die vernieuwingen op ons afkomen, hebben een grote impact. Op onze cliënten en verwanten maar ook op onze medewerkers en onze organisatie.

In jouw wereld

Bij ’s Heeren Loo denken wij elke dag na over hoe digitale middelen het leven van onze cliënten beter kunnen maken, het werk van onze medewerkers mooier en onze organisatie duurzamer.

Daarbij stellen we ons steeds een aantal vragen:

  • Hoe kan digitalisering de driehoek - cliënt, medewerker en verwant - helpen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze cliënten zelfstandiger kunnen leven en wonen én kunnen genieten van diverse digitale middelen?
  • Hoe zorgen we dat alle mensen in onze organisatie gebruik kunnen maken van alle voordelen van de digitale wereld?
  • Maar ook: hoe blijven we kritisch op wat digitalisering ons biedt en wat voor impact dat op ons heeft?

Kijk mee

Bij ‘s Heeren Loo omarmen we digitalisering. Omdat wij geloven dat de mogelijkheden die digitalisering biedt direct bijdragen aan een goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie.

Zorg met de mogelijkheden van morgen

De vragen, en de mogelijkheden die wij zien op het gebied van digitalisering, hebben we vormgegeven in een vierjarenplan voor digitalisering bij 's Heeren Loo: de Digitale Strategie. 

De digitale strategie is samen met cliënten, verwanten en collega’s vormgegeven. Aan de hand van 7 strategische thema’s werken we de komende jaren aan de groei van digitalisering binnen 's Heeren Loo. Dat doen we samen. Want alleen dán kunnen wij digitale middelen echt optimaal inzetten.

De Digitale Keten van ’s Heeren Loo

Binnen ‘s Heeren Loo werken diverse professionals en afdelingen aan deze thema’s. De doelen die we voor ogen hebben in de Digitale Strategie werken we gezamenlijk uit als Digitale Keten. Waarom? Omdat we alleen samen, in nauw overleg, met collega’s, cliënten en verwanten én met externe partners en leveranciers, de allerbeste zorg kunnen bieden. Zorg met de mogelijkheden van morgen.