Onze koers

De samenwerking in de driehoek cliënt-verwant-zorgprofessional is de basis van onze koers: het is het kloppende hart van onze organisatie. Vanuit dit ankerpunt bouwen we onze zorg en ondersteuning op. Iedereen binnen ’s Heeren Loo draagt hier op zijn of haar eigen manier een steentje aan bij.

De koers is belangrijk voor iedereen binnen ’s Heeren Loo. Het is een verhaal waarvan we samen, door alle lagen van de organisatie heen hebben gezegd: zo willen ze zijn, zo willen we ondersteuning bieden en zo willen we met elkaar samenwerken en van elkaar leren. 

Onze beloftes

In de koers doen wij drie beloftes:

  • Goed leven voor cliënten waarin zij hun dromen waar kunnen maken
  • Mooi werk voor professionals waarin zij met passie hun werk uitvoeren en hun doelen halen
  • Duurzaam gezonde organisatieom de continuïteit van onze maatschappelijke rol te bewaken.

Ondersteuning zorgteams

Met de samenwerking in de driehoek als ankerpunt ondersteunt de rest van de organisatie de zorgteams in hun werk. Zij vertalen eisen en vragen vanuit onze omgeving naar de praktijk van de zorgteams. Bijvoorbeeld nieuwe wetgeving of eisen over kwaliteit van zorg. Andersom verspreiden ondersteunende diensten vragen of goede praktijkvoorbeelden vanuit de zorgteams in de organisatie. Zo profiteert iedereen hiervan. Denk aan de ontwikkeling van nieuwe zorgvormen of een succesvolle wervingsmethode voor nieuwe medewerkers.

Expertise

Dit is de kracht van ’s Heeren Loo: voor een goede ondersteuning aan cliënten delen we de expertise uit al onze disciplines met elkaar en ontwikkelen we deze verder. Daarbij kijken we kritisch naar de toegevoegde waarde hiervan voor de driehoek.

Zo werken we aan de juiste dingen

De wereld om ons heen verandert snel. Om hier goed op in te spelen hebben we zeven strategische doelen geformuleerd voor de periode 2023-2028. Deze doelen geven richting aan de toekomst van ’s Heeren Loo. Met al onze medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers werken we aan:

  1. Versterken van het netwerk rond de cliënt
  2. Versterken van onze positie op de arbeidsmarkt
  3. Ontwikkelen van ambulante zorgvormen
  4. Ontwikkeling samenhangend zorgportfolio
  5. Positionering in het sociaal domein
  6. Duurzame integrale bedrijfsvoering
  7. Meer positie van opinieleider innemen en benutten.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op