Nieuwbouwplannen Zeeland

Ben of ken jij iemand die op zoek is naar een fijne woonlocatie in Zeeland? Momenteel zijn er in de regio verschillende plannen voor nieuwbouw. Een groot deel van de huidige woningen sluit momenteel niet aan bij de woonwensen en behoeften van bewoners van ‘s Heeren Loo in Zeeland. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. In de nieuwe woonkern kunnen we bewoners een grotere kamer bieden, met een eigen badkamer.

Nieuwe woonlocaties

We vinden het belangrijk dat mensen met een beperking dicht bij hun familie kunnen wonen. Daarom willen we nieuwe woonkernen bouwen in Middelburg, Vlissingen en Goes. Mogelijke locaties selecteren wij op basis van een aantal criteria. Het is belangrijk dat een nieuwe woonkern goed en snel te bereiken is, dat er voldoende voorzieningen in de buurt zijn en dat de gemeente akkoord is met het bebouwen van de locatie.

Dagbesteding, behandelingsruimtes en meer

Naast meerdere woningen, bestaan de kernen ook uit ruimte voor dagbesteding, ruimte voor behandeling en kantoorruimte. Hierdoor hoeven bewoners niet veel te reizen en is alles dicht in de buurt. De woonkernen liggen aan de rand van een wijk zodat voorzieningen zoals een supermarkt goed te bereiken zijn, maar er tegelijkertijd ook voldoende mogelijkheid is om een rustige wandeling te maken.

Bekijk de plannen

Benieuwd geworden naar de plannen? Je bekijkt hieronder per plek de laatste stand van zaken.

 • Voor de nieuwe woonkern van 's Heeren Loo op de kavel op de hoek van de Nansenbaan en ’s-Gravenpolderseweg in Goes heeft de gemeente de omgevingsvergunning voor het plan verleend. Dit betekent dat er gestart kan worden met de realisatie van dit project.

  Het plan

  Het plan voorziet in de huisvesting van 72 bewoners. Voor het geval de vraag naar ondersteuning groeit, is er rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding van 16 bewoners. De woonkern bestaat uit geclusterde zorgappartementen waar we bewoners een grotere kamer bieden, met een eigen badkamer. Alles in laagbouw, zo bestaan de groepswoningen uit één bouwlaag en het gebouw voor dagbesteding en het gezondheidscentrum heeft twee bouwlagen. De woonkern komt in een groene, fijne omgeving.

  Planning

  Nu de vergunning is verleend, is midden december gestart met het bouwrijp maken van het terrein. De daadwerkelijke bouw zal naar verwachting maart/april 2023 beginnen. De bouwtijd zal ongeveer 12–16 maanden duren. Dit betekent dat de oplevering in het tweede kwartaal van 2024 plaatsvindt.

 • Op 16 september 2022 is de woonlocatie in Middelburg opgeleverd. Dit is eerste project van 's Heeren Loo in Zeeland dat in de nieuwbouwtransitie is afgerond. Op 31 oktober hebben de eerste bewoners hun intrek genomen in hun nieuwe studio of appartement. Inmiddels zijn alle bewoners naar deze locatie verhuisd. Momenteel wordt er nog gewerkt aan de invulling van de tuin. Het sluitstuk van dit project was de officiële opening op 1 december 2022.

 • De plannen voor de nieuwe woonkern op de kavel op de hoek van de Bossenburgweg en de Nieuwe Zuidbeekseweg in Vlissingen zijn uitgewerkt tot een definitief plan. Bij de uitwerking hiervan is rekening gehouden met de feedback die wij hebben ontvangen.

  Alles is laagbouw, zo bestaan de groepswoningen en het gebouw voor dagbesteding uit één bouwlaag. De zorgappartementen bestaan uit twee bouwlagen. Het plan voorziet in de huisvesting van 96 bewoners. De woonkern komt in een groene, fijne omgeving.

  Impressie Vlissingen
 • Op dit moment onderzoeken wij of het mogelijk is om een nieuwe woonkern te bouwen op een kavel aan de Dijkwelseweg in Kapelle. De afgelopen periode hebben we gebruikt om het schetsontwerp nader uit te werken tot een voorlopig ontwerpplan. Bij de uitwerking hiervan is rekening gehouden met de feedback die wij hebben ontvangen.

  Het plan

  Het plan voorziet in huisvesting van 48 bewoners verdeeld over 3 groepswoningen, met een mogelijke toekomstige uitbreiding naar 64 bewoners. De groepswoningen bestaan uit één bouwlaag. De karakteristieke schuur die op dit moment nog als winkel in gebruik is, hebben wij in het ontwerpplan opgenomen als locatie voor dagbesteding. De woonkern komt in een groene, fijne omgeving.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over de nieuwbouwplannen in Zeeland? Of heb je een vraag? We helpen je graag verder. Je kunt ons per e-mail bereiken: vastgoed.zeeland@sheerenloo.nl

Terug naar boven