Kwaliteit: samen leren en verbeteren

Uitgangspunten binnen ons werk aan kwaliteit zijn:

  • We sluiten aan bij de leefwereld van de cliënt en zijn verwant. En we betrekken hen actiever op locatie
  • Dit vraagt om dialoog, maatwerk en focus op leren en verbeteren
  • We leren en verbeteren op basis van inzicht in prestaties, in plaats van af te rekenen
  • We hechten waarde aan het principe zelf zien = laten zien

Dialoog met cliënt en verwant

Lees bij regie cliënten over hoe wij in dialoog gaan met cliënten en hun verwanten. En hun ervaringen gebruiken om de zorg te verbeteren.

Kwaliteitsrapport

Ons Kwaliteitsrapport 2022 en de cliëntversie van het rapport laten zien wat goed gaat en wat beter kan. We hebben het rapport besproken met onze cliëntenraad, ondernemingsraad en Raad van Toezicht. Intern was het rapport een basis voor het gesprek over kwaliteit. Daarnaast is het Kwaliteitsrapport 2022 de basis voor onze externe verantwoording.

Meedenken met nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

In het nieuwe landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (mei 2017) staat wat we binnen de gehandicaptenzorg verstaan onder kwaliteit. Samen met andere relevante partijen in de gehandicaptenzorg heeft ’s Heeren Loo actief bijgedragen aan het tot stand komen van dit kwaliteitskader.

IGJ rapporten

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking. Hiervoor gelden wettelijke regels en beroepsnormen waaraan 's Heeren Loo en haar medewerkers zich moeten houden. Hoe de cliënt de zorg ervaart, weegt ook mee als het om kwaliteit van zorg gaat. De inspectie brengt toezichtbezoeken om hierop toe te zien. Rapporten van deze toezichtbezoeken aan 's Heeren Loo zijn te vinden op de website van de IGJ.

Klanttevredenheid

Tijdens het jaarlijkse gesprek over het ondersteuningsplan, vragen we cliënten om ons een cijfer te geven. Op een schaal van 0 tot 10. Het gemiddelde cijfer dat cliënten van ’s Heeren Loo geven, is een 8,0. Dit cijfer helpt ons om doorlopend onze dienstverlening te verbeteren.

ISO certificaat

's Heeren Loo is ISO gecertificeerd. Dat betekent dat alle regio's werken volgens dezelfde kwaliteitsnormen van International Organization for Standardization (ISO).

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over sturen op kwaliteit. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op