Familieparticipatie

Michelle verhuisde enige tijd geleden naar haar eigen appartement. Haar vader Cor hielp met inpakken en met beslissen wat weg kon. Haar persoonlijk begeleider Annet regelde een busje. Annette en Cor regelden samen het aanvragen van de toeslagen. Samen zorgden zij dat Michella na haar verhuizing haar indicatie kon houden en maakten zij het ondersteuningsplan compleet.

Als ouder ken je je familielid met een verstandelijke beperking en/of andere beperking natuurlijk het allerbeste. En een zorgprofessional heeft de meeste vakkennis. We hebben elkaar dus nodig. Daarom werken we bij alles wat we doen samen in de driehoek cliënt - familie - professional. Samen komen we tot de beste zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking.

Samenwerken is de grootste schat

In de driehoek houdt iedereen contact met elkaar: cliënt, familie en zorgverlener. Dat is fijn voor alle partijen. Want met jouw kennis leren onze begeleiders en de andere zorgprofessionals de cliënt steeds beter kennen. Ook weten ze hoe het thuis gaat. Daardoor kunnen we onze zorg nog beter passend maken. Uiteindelijk draagt dit bij aan goede, warme en haalbare zorg. En daar wordt iedereen beter van, vooral ook de cliënt zelf. Samenwerken is de grootste schat, zo is onze ervaring.

Iedereen krijgt een rol

Een goede samenwerking tussen cliënt, familie en zorgprofessional is niet altijd eenvoudig. Regels en systemen kunnen een goede samenwerking in de weg staan. Bovendien is het in de driehoekskunde belangrijk dat iedereen zijn eigen rol blijft innemen. Als iedere partij vanuit de eigen onafhankelijke positie in verbinding staat, ontstaat er evenwicht. Bovendien is het belangrijk om het overleg in de driehoek goed te structureren. Onze zorgprofessionals helpen de driehoek in de balans te houden. Iedereen krijgt de rol die hij verdient.

Familieparticipatie in de praktijk

In 2016 besteedde ‘s Heeren Loo een jaar lang extra aandacht aan familieparticipatie. Zo organiseerden we onder meer een vakcongres en brachten wij het magazine 'Samenwerken is de grootste schat' uit. Ook verzamelden wij verhalen over wat samenwerking met cliënten en hun familie oplevert in de praktijk.

Samen in Regie (SIR)

We werken graag voortdurend met ouders en familie aan het verbeteren van de zorg. We doen dit vanuit de methode 'Samen in Regie' (SIR). Samen met de locatie werk je aan verbeterpunten die je bepaalt met de cliënt en met de zorgprofessionals van de locatie. Daarbij laten we ons niet leiden door procedures. Cliënten, medewerkers en familie hebben bijvoorbeeld invloed op de dagelijkse gang van zaken in een woning. Met elkaar maken we het verschil in het leven van jouw familielid en van andere mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking.

Bekijk het filmpje Samen in Regie (SIR)

Handige tips en tools

Zorgvuldig luisteren en goed communiceren zijn een voorwaarde voor een goede samenwerking. We ontwikkelden daarom de Luisterwijzer, een digitaal boekje met handige tips en tools.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over familieparticipatie. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op