Klachten

Bij ’s Heeren Loo willen we dat jij goed wordt begeleid en ondersteund. En dat je daar tevreden over bent. Daarom willen we weten wat wij wel en niet goed doen. Het is fijn als je daarover met ons wilt praten.

Ben je niet tevreden? Bespreek het.

Ben je niet tevreden? Of doen we niet wat we hebben afgesproken? Bespreek het eerst met je persoonlijk begeleider. Je kunt dit ook bespreken met de mensen die iets met jouw klacht kunnen doen. De cliëntvertrouwenspersoon of jouw familie kan je hierbij helpen.

De cliëntvertrouwenspersoon kan je helpen

De cliëntvertrouwenspersoon is er om je te helpen met je klacht. Je kunt met vragen terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. Hij of zij luistert naar je. De cliëntvertrouwenspersoon kan je helpen of weet wie je kan helpen.

Bekijk wie de cliëntvertrouwenspersoon is in jouw regio.

 • Elke cliënt of zijn vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd) kan om ondersteuning vragen bij een cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Jeugdigen kunnen terecht bij Jeugdstem / Adviespunt zorgbelang. Mocht je ondersteuning willen hebben bij iets anders dan de Wzd, dan kun je terecht bij onafhankelijke cliënt ondersteuners van bijvoorbeeld stichting MEE.

  Nederland is in regio’s opgedeeld en gekoppeld aan een cliëntvertrouwensorganisatie Wzd.

  Klik hier om te zien wie er aan jouw locatie verbonden is. Weet je niet goed wie je moet bellen? Bel dan de cliëntvertrouwenspersoon-organisatie uit jouw regio. Je krijgt dan altijd direct een cliëntvertrouwenspersoon aan de telefoon en zij zullen je doorverwijzen naar de juiste persoon.

 • Een cliëntvertrouwenspersoon kan helpen in het contact met zorgverleners bijvoorbeeld door gesprekken te organiseren, helpen deze voor te bereiden en/of bij gesprekken aanwezig te zijn.Ze kunnen ook helpen bij het schrijven van e-mails en brieven of ondersteunen bij een klachtenprocedure als je het niet eens bent over de uitvoering van de Wet zorg en dwang. 

 • Neem dan eens een kijkje op de website www.clientenvertrouwenspersoonwzd.nl.

  Wil je meer weten over de Wet zorg en dwang, kijk dan op www.dwangindezorg.nl of www.steffie.nl voor een eenvoudige uitleg.

  Je kunt ook altijd aan de klachtenfunctionaris om meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon vragen. Zij helpen je graag verder.

Bij wie kun je een klacht indienen?

 • Ben je niet tevreden met de oplossing? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van jouw regio.

  Bekijk wie jouw klachtenfunctionaris is.

  Jouw familie of iemand anders kan ook namens jou een klacht indienen. Soms kan jouw wettelijk vertegenwoordiger ook zelf een klacht indienen. Je kunt over jouw klacht mailen/schrijven naar of bellen met de klachtenfunctionaris. Je kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier.

  De klachtenfunctionaris bespreekt jouw klacht met jou.
  En ook met de mensen over wie jouw klacht gaat.
  Samen maken jullie afspraken over een oplossing.
  De klachtenfunctionaris vertelt de uitkomst aan de directeur.

  De directeur stuurt jou een brief over de uitkomst.
  De directeur stuurt die brief ook aan iedereen die ermee te maken heeft.
  Iedereen moet zich aan de oplossing houden.

  Lees meer over deze klachtprocedure in de klachtenregeling.

  • Is jouw klacht niet opgelost met de klachtenfunctionaris?
   Dan kun je een klacht sturen naar de klachtencommissie.

   Heb je een klacht over onvrijwillige zorg of (gesloten) jeugdzorg?
   Dan kun je direct een klacht indienen bij de klachtencommissie.
   Je kunt ook eerst naar de klachtenfunctionaris, als je dat liever wilt.
   De cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris kan je hiermee helpen.

   Je kan jouw klacht sturen via de e-mail: klacht.ckc@sheerenloo.nl of via de post: 

   Centrale Klachtencommissie Cliënten
   t.a.v. de ambtelijk secretaris
   Postbus 647
   3800 AP Amersfoort

   De mensen van de klachtencommissie werken niet bij ‘s Heeren Loo.

   De klachtencommissie bespreekt jouw klacht met jou. En ook met de mensen over wie jouw klacht gaat.
   Vaak gebeurt dit op een hoorzitting.
   Een hoorzitting is een bijeenkomst met de klachtencommissie.
   Tijdens de hoorzitting kan iedereen zijn verhaal vertellen.
   De klachtencommissie stelt ook vragen aan jou en de mensen over wie je klaagt.
   Daarna doet de klachtencommissie uitspraak.
   In de uitspraak staat wat de klachtencommissie van jouw klacht vindt.
   De klachtencommissie stuurt jou, de mensen over wie je klaagt en de Raad van Bestuur de uitspraak.

   Lees meer over deze klachtprocedure in het reglement.

  • We willen elke dag de best mogelijke zorg voor onze cliënten. Het uitgangspunt daarbij is dat cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden om zelf hun leven in te richten. Daar zijn we bij ’s Heeren Loo al een aantal jaren hard mee bezig. ’s Heeren Loo past daarom geen onvrijwillige zorg toe, tenzij er sprake is van (een risico op) ernstig nadeel en er echt geen alternatieven zijn.

   In gesprek binnen de driehoek

   Voor goede zorg zoeken we steeds naar een balans tussen zorg op maat, bescherming, vrijheid, veiligheid en ontwikkeling. Deze zoektocht komt nooit ten einde. Het is dus van belang dat we hierover met elkaar in gesprek blijven. Dat doen we samen met cliënten, verwanten en zorgprofessionals. De hele driehoek dus.

   Uitspraken CKC

   Soms komen we er in de driehoek even niet uit. Het kan gebeuren dat iemand dan een klacht indient. Deze klachten nemen we serieus. Als ze worden behandeld door de Centrale Klachtencommissie Cliënten (CKC) laten we de uitspraak hier zien. Wij leren van de uitspraken van de commissie. De uitspraken die zij doen, vind je hieronder terug.

  Folders

  Wil je het nog eens rustig nalezen? Dat kan dat in de folder klachtenregeling cliënten.

  Contact

  Kunnen we je helpen?

  Wil je meer weten over 's Heeren Loo. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, WhatsApp, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

  Neem contact op