Klachtenformulier
Voor verwanten of wettelijk vertegenwoordigers

Wil je als verwant of wettelijk vertegenwoordiger een klacht, namens jouw verwant of cliënt, indienen in het kader van de klachten- en complimentenregeling cliënten van ’s Heeren Loo? Dan kun je gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

Betrokken cliënt

Geboortedatum
Maak een keuze.

Verwant of wettelijk vertegenwoordiger


Indien de klacht wordt ingediend door een vertegenwoordiger van de cliëntvertegenwoordiger, zie kopje 'Machtiging indiening en vertegenwoordiging klacht(procedure)'.

Geboortedatum


Je kunt hier meerdere keuzes maken.
Geef per klacht een omschrijving van de klacht aan.
Geef per klacht de datum/periode van de gebeurtenis aan.
Geef per klacht de achternaam, de voornaam of initialen, de functie en de werkplek van de beklaagde aan.
Bijvoorbeeld: is de klacht besproken met een betrokkene of neergelegd bij een andere instantie.

Machtiging indiening en vertegenwoordiging klacht(procedure)

In bepaalde gevallen dient klager conform artikel 10 klachten- en complimentenregeling cliënten en artikel 9 reglement CKC aan te tonen dat cliënt of een medevertegenwoordiger instemt met de indiening van de klacht en/of vertegenwoordiging tijdens de klachtprocedure.

Wil je dus iemand anders machtigen om namens jou een klacht in te dienen en tijdens de verdere procedure op te treden. Dan kan dit met onderstaand formulier die je ondertekend kunt versturen naar:

Centrale Klachtencommissie Cliënten
t.a.v de ambtelijk secretaris
Postbus 647
3800 AP Amersfoort

Contact

Meer informatie vind je op www.sheerenloo.nl/klacht. Of neem contact met ons op. We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat je prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om je vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op