Medezeggenschap cliënten

Cliënten en hun vertegenwoordigers oefenen invloed uit op onze organisatie. Dat vinden wij belangrijk, want hun mening doet ertoe. Cliënten en hun vertegenwoordigers weten immers zelf het beste wat zij willen of wat beter kan. Zij geven hun mening in centrale en regionale cliëntenraden. En zij adviseren en infomeren over uiteenlopende thema’s.

Centrale Cliëntenraad

Leden van de Centrale Cliëntenraad (CCR) praten over belangrijke thema’s met de Raad van Bestuur. Dit zijn thema’s over de kwaliteit van leven van cliënten, zoals zorgprogramma’s, de complimenten- en klachtenregeling of de samenwerking met familie. Ook denkt de raad mee over de koers en plannen voor de komende jaren.

De CCR bestaat uit een cliëntendeelraad en een vertegenwoordigersdeelraad. De leden zijn afgevaardigd vanuit de regionale cliëntenraden. Ze worden op voordracht vanuit de regioraden benoemd door de raad van bestuur.

Peterjan van der Laan, oud-voorzitter van de cliëntendeelraad van de CCR, vertelt over het belang van een cliëntenraad:

“We willen een zo goed mogelijk leven voor cliënten. De cliëntenraad komt op voor cliënten die dat zelf niet goed kunnen. We praten mee over de ondersteuning en wat we bedoelen met wanneer een begeleider goed is. Zo is het bijvoorbeeld gelukt dat in de belofte van de koers de droom van de cliënt staat. Dat vinden we belangrijk! We denken mee over wat er speelt bij ’s Heeren Loo.”

Lees het hele interview met Peterjan

Albertine Ravensbergen is voorzitter van de verwantendeelraad van de CCR:

“De CCR behartigt de belangen op het gebied van medezeggenschap van alle cliënten van ’s Heeren Loo. Het gaat daarbij om beleidsmatige besluiten die gelden voor het grootste deel van de cliënten. Ik vind dat belangrijk. Want het geeft cliënten eigen regie als besluiten met hen genomen worden en niet over hen. Het vergroot hun kwaliteit van leven.”

Lees het hele interview met Albertine

Regio Cliëntenraad

Leden van de Regio Cliëntenraden (RCR) praten met hun regiodirecteur over onderwerpen in de regio aangaan. De RCR is op dezelfde manier opgebouwd als de CCR en vormt de achterban van de CCR.

Jasper Min Oh van Goinga, is lid geweest van de cliëntendeelraad Midden-Nederland::

 "Cliënten en vertegenwoordigers zitten nu ook bij sollicitatiegesprekken voor nieuwe medewerkers. Daar heeft de cliëntenraad voor gezorgd. Dat is goed, want wij weten wat belangrijk is. Het blijkt dat het team, de cliënten en hun vertegenwoordiger uiteindelijk vaak voor dezelfde persoon kiezen. Zo beslis je samen.”

Silvester Krijnen is lid van de regionale cliëntendeelraad in Noord-Holland. Hij vindt de huiskamer- en lokale overleggen heel belangrijk:

“Die gebeuren nog lang niet overal. Daar praten we in de cliëntenraad veel over. Hoe we dat kunnen stimuleren. Want in deze overleggen kunnen we horen wat er leeft en wat cliënten belangrijk vinden. En we kunnen vertellen waar we als cliëntenraad mee bezig zijn.”

De inspraak van cliënten en vertegenwoordigers is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018).

Meer weten?

Wil je meer weten over de medezeggenschap van cliënten? Lees dan het jaarverslag.

Of stel je vraag aan de ambtelijk secretaris van de CCR. Zij helpt je graag verder:

Rianne Kraal-Groenestein
Postbus 647
3800 AP Amersfoort
06 - 52 56 95 63
rianne.kraal@sheerenloo.nl

Contactpersonen regionale cliëntenraden

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven