Medezeggenschap cliënten

Cliënten en verwanten weten zelf het beste wat zij willen of wat beter kan. Dit begint op locatie bij beslissingen die meerdere cliënten aangaan. Hun mening doet ertoe. Ze oefenen invloed uit op onze organisatie in de centrale en regionale cliëntenraden. We geloven dat iedereen beter wordt van cliëntmedezeggenschap. Daarom investeren we tijd, energie en geld in het goed organiseren van medezeggenschap. Daar wordt de zorg uiteindelijk beter van. Dat doen we samen!

Zeggenschap en medezeggenschap

Bij 's Heeren Loo hebben we het regelmatig over 'de driehoek'. In eerste instantie bedoelen we daarmee de driehoek die bestaat uit cliënt, verwant en medewerker. In die driehoek gaan keuzes of beslissingen over één cliënt, die heeft zeggenschap. Op een woning of dagbestedingslocatie komen een heleboel van die driehoeken samen. Beslissingen of veranderingen gaan dus meerdere cliënten aan. Dan hebben we het over medezeggenschap. Medezeggenschap is zowel op regionaal als op landelijk niveau georganiseerd.

Locatie

Cliënten delen hun mening over de zorg- en dienstverlening op hun woon- of werkplek.

Regio

In de cliëntenraad worden alle cliënten die in een regio wonen of werken zo goed mogelijk vertegenwoordigd.

Landelijk

In de centrale cliëntenraad zijn alle regionale cliëntenraden vertegenwoordigd. De medezeggenschap van cliënten en verwanten is wettelijk geregeld. De regels over cliëntenraden en inspraak van alle cliënten (in langdurige zorg) en hun verwanten staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.

Locatie

Cliënten delen hun mening over de zorg- en dienstverlening op hun woon- of werkplek.

Regio

In de cliëntenraad worden alle cliënten die in een regio wonen of werken zo goed mogelijk vertegenwoordigd.

Landelijk

In de centrale cliëntenraad zijn alle regionale cliëntenraden vertegenwoordigd.

De medezeggenschap van cliënten en verwanten is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Die wet maakt het voor organisaties verplicht om niet alleen formele medezeggenschap te organiseren, maar ook inspraak van alle cliënten (in langdurige zorg) en hun vertegenwoordigers te regelen. Dat gebeurt dus zowel op de locaties waar cliënten wonen, als in de regio, als op landelijk niveau.

 • Cliënten hebben zeggenschap over hun leven. Er wordt hen met regelmaat gevraagd naar wat zij belangrijk vinden en hoe de zorg- en dienstverlening aansluit bij hun leven. Daarvoor wordt ‘Dit vind ik ervan!’ gebruikt als instrument. In een onderzoekende dialoog wordt de cliënt uitgenodigd om eigen ervaringen en ambities te delen. Dit gebeurt op maat: op een manier die het best past en aansluit bij het niveau van iedere cliënt. De opbrengsten van zo'n gesprek worden gebruikt om van te leren en om de zorg- en dienstverlening aan cliënten te verbeteren.

  Ook in de jaarlijkse planbespreking kunnen cliënten (en hun verwanten) hun mening geven over de zorg. De uitkomsten van zulke gesprekken worden als het ware opgeteld. Zo kijken de teamleden naar opgetelde ervaringen van cliënten waar zij zorg- en dienstverlening aan bieden, met als doel om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis ervan voor het werk.

  Soms zijn er ook keuzes of beslissingen op hun woon- of werkplek die over meerdere cliënten gaan. Dan is er ook op locatie sprake van medezeggenschap.

 • Elke regio van 's Heeren Loo heeft een eigen cliëntenraad. Leden van de regionale cliëntenraden praten met hun regiodirecteur over onderwerpen die de regio aangaan. Bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet zorg en dwang, kwaliteit van zorg, invulling van de vrijetijdsbesteding en het jaarplan van de regio. De cliëntenraad bestaat uit een cliëntendeelraad en een verwantendeelraad.

  Het is ook de bedoeling om informele medezeggenschap te organiseren. Dat gebeurt op woningen of dagbestedingslocaties waar gesprekken worden gevoerd met elkaar over de leef- en werkafspraken. Met elkaar worden afspraken gemaakt over samen leven, samen werken en samen wonen.

  In de regio worden 'Samen op Koers' bijeenkomsten georganiseerd tussen de regionale cliëntenraad, de regionale ondernemingsraad en het managementteam. De gesprekken over de leef- en werkafspraken en de 'Samen op Koers' bijeenkomsten dragen bij aan betere cliëntzeggenschap, cliëntmedezeggenschap en de realisatie van de drie beloftes van 's Heeren Loo: goed leven, mooi werk en duurzaam gezonde organisatie.

 • Er is ook een cliëntenraad die meepraat, -denkt en -beslist over heel 's Heeren Loo. Dat is de centrale cliëntenraad. De leden daarvan zijn afgevaardigd uit de regionale cliëntenraden.

  Leden van de centrale cliëntenraad praten over belangrijke thema’s met de raad van bestuur. De landelijke medezeggenschapsdag wordt door de voorzitters van de centrale cliëntenraad voorbereid. Op de landelijke medezeggenschapsdag komen alle leden van de cliëntenraden van ’s Heeren Loo bij elkaar om het te hebben over een thema dat belangrijk is voor de cliëntmedezeggenschap. In 2023 was het thema 'Met ons en niet over ons'. 

  De centrale cliëntenraad is op dezelfde manier opgebouwd als de regionale raden en bestaat dus uit een cliëntendeelraad en een verwantendeelraad.

Michelle Maasen is voorzitter van de centrale cliëntenraad

“Als voorzitter mag ik meedenken in het beleid van de organisatie, advies geven en instemming hebben. Als ik het ergens niet mee eens ben, dan wordt dat meegenomen. Het gaat daarbij niet alleen om mij, maar om de hele organisatie en iedere client. Om ieders belangen daarin mee te nemen, vind ik het mooie aan mijn rol.”

Lees het hele interview met Michelle

Robert Rem is voorzitter van de centrale verwantendeelraad

Begin 2024 startte Robert Rem als onafhankelijk voorzitter van de centrale verwantendeelraad bij ’s Heeren Loo. “Ik ben heel aangenaam verrast over hoe goed medezeggenschap bij ’s Heeren Loo werkt.”

Lees het hele interview met Robert

Marenka Hokke is lid van een regionale cliëntenraad

“Omdat we wisten dat er lange wachtlijsten waren, schreven we onze zoon op tijd in bij ’s Heeren Loo. Toen we al na een half jaar gebeld werden, kwam dat eigenlijk veel te vroeg voor ons. Maar na lang wikken en wegen en een aantal bezoeken aan de groep, voelde het zo goed dat we de knoop hebben doorgehakt. Toen hij eenmaal verhuisd was, ervaarde ik dat dingen op de groep anders gingen dan we zelf zouden doen. Als ik iets wil zeggen en vinden van wat ik zie als ouder, dan moet ik bij de regionale cliëntenraad vond ik."

Lees het hele interview met Marenka

Irma Jansen is coach van een regionale cliëntenraad

Al ruim 20 jaar combineert Irma Jansen met veel plezier haar werk als coördinator vrijetijdsbesteding op woonzorgpark Noorderhaven in Julianadorp met het zijn van cliëntcoach voor de regionale cliëntenraad van de regio Noordwest-Nederland.

Lees het hele interview met Irma

Ondersteuning van de cliëntenraden

De regionale en centrale cliëntenraad krijgen ondersteuning om vorm en inhoud te geven aan cliëntmedezeggenschap. Dat is niet alleen zo vastgelegd in de wet, maar is ook in lijn met de koers van 's Heeren Loo. In de praktijk betekent dat dat zowel de cliëntendeelraad als verwantendeelraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De cliëntendeelraden worden daarnaast ook ondersteund door een coach. De ambtelijk secretaris en/of coach kan helpen bij het voorbereiden van de vergaderingen en bijvoorbeeld het verslag van de vergadering maken. Dat gebeurt in overleg met de cliëntenraad.

Meer weten?

Wil je meer weten over de medezeggenschap van cliënten en verwanten? Lees dan het jaarverslag of de medezeggenschapsregeling:

Of stel je vraag aan de ambtelijk secretaris van de centrale cliëntenraad. Zij helpt je graag verder:

Rianne Kraal - Groenestein
Postbus 647
3800 AP Amersfoort
06 - 52 56 95 63
rianne.kraal@sheerenloo.nl

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op