Medezeggenschap cliënten

Cliënten en verwanten weten zelf het beste wat zij willen of wat beter kan. Hun mening doet ertoe. Ze oefenen invloed uit op onze organisatie in de centrale en regionale cliëntenraden. We geloven dat iedereen beter wordt van cliëntmedezeggenschap. Daarom investeren we tijd, energie en geld in het goed organiseren van medezeggenschap. Daar wordt de zorg uiteindelijk beter van. Dat doen we samen!

Zeggenschap en medezeggenschap

Bij 's Heeren Loo hebben we het regelmatig over 'de driehoek'. In eerste instantie bedoelen we daarmee de driehoek die bestaat uit cliënt, verwant en medewerker. In die driehoek gaan keuzes of beslissingen over één cliënt, die heeft zeggenschap. Op een woning of dagbestedingslocatie komen een heleboel van die driehoeken samen. Beslissingen of veranderingen gaan dus meerdere cliënten aan. Dan hebben we het over medezeggenschap. Medezeggenschap is zowel op regionaal als op landelijk niveau georganiseerd.

De medezeggenschap van cliënten en verwanten is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Die wet maakt het voor organisaties verplicht om niet alleen formele medezeggenschap te organiseren, maar ook inspraak van alle cliënten (in langdurige zorg) en hun vertegenwoordigers te regelen. Dat gebeurt dus zowel op de locaties waar cliënten wonen, als in de regio, als op landelijk niveau.

 • Cliënten hebben zeggenschap over hun leven. Er wordt hen met regelmaat gevraagd naar wat zij belangrijk vinden en hoe de zorg- en dienstverlening aansluit bij hun leven. Daarvoor wordt ‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE) gebruikt als instrument. In een onderzoekende dialoog wordt de cliënt uitgenodigd om eigen ervaringen en ambities te delen (‘Ik vertel’). Dit gebeurt op maat: op een manier die het best past en aansluit bij het niveau van iedere cliënt. De opbrengsten van zo'n gesprek worden gebruikt om van te leren en om de zorg- en dienstverlening aan cliënten te verbeteren.

  Ook in de jaarlijkse planbespreking kunnen cliënten (en hun vertegenwoordigers) hun mening geven over de zorg. De uitkomsten van zulke gesprekken worden als het ware opgeteld. Zo kijken de teamleden naar opgetelde ervaringen van cliënten waar zij zorg- en dienstverlening aan bieden, met als doel om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis ervan voor het werk.

  Soms zijn er ook keuzes of beslissingen op hun woon- of werkplek die over meerdere cliënten gaan. Dan is er ook op locatie sprake van medezeggenschap.

 • Elke regio van 's Heeren Loo heeft een eigen cliëntenraad. Leden van de regionale cliëntenraden praten met hun regiodirecteur over onderwerpen in de regio aangaan. Bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet zorg en dwang, kwaliteit van zorg, invulling van de vrijetijdsbesteding en jaarplan van de regio. De cliëntenraad bestaat uit een cliëntendeelraad en een verwantendeelraad.

  Het is ook de bedoeling om informele medezeggenschap te organiseren. Dat gebeurt op woningen of dagbestedingslocaties door middel van 'Samen op Koers' gesprekken. Daarin worden met elkaar afspraken gemaakt over samen leven, samen werken en samen wonen.

  In de regio worden ook ontmoetingen georganiseerd tussen de Regionale Cliëntenraad, Regionale Ondernemingsraad (OR) en het Management team (MT). Die ontmoetingen en de 'Samen op Koers' gesprekken dragen bij aan betere cliëntzeggenschap, cliëntmedezeggenschap en de realisatie van de drie beloftes van 's Heeren Loo: goed leven, mooi werk en duurzaam gezonde organisatie.

 • Er is ook een cliëntenraad die meepraat, -denkt en -beslist over heel 's Heeren Loo. Dat heet de centrale cliëntenraad. De leden daarvan zijn afgevaardigd uit de regionale cliëntenraden, zodat alle regio's vertegenwoordigd zijn.

  Leden van de centrale cliëntenraad praten over belangrijke thema’s met de raad van bestuur. Ook de tweejaarlijkse Cliëntenradendag wordt door de voorzitters van de landelijke cliëntenraad voorbereid. Dan komen alle leden van alle raden bij elkaar om het te hebben over een thema dat belangrijk is voor de medezeggenschap. In 2023 was het thema 'Met ons en niet over ons'.

  De centrale cliëntenraad is op dezelfde manier opgebouwd als de regionale raden en bestaat dus uit een cliëntendeelraad en een verwantendeelraad.

Albertine Ravensbergen is voorzitter van de verwantendeelraad van de centrale cliëntenraad

“De centrale cliëntenraad behartigt de belangen op het gebied van medezeggenschap van alle cliënten van ’s Heeren Loo. Het gaat daarbij om beleidsmatige besluiten die gelden voor het grootste deel van de cliënten. Ik vind dat belangrijk. Want het geeft cliënten eigen regie als besluiten met hen genomen worden en niet over hen. Het vergroot hun kwaliteit van leven.”

Lees het hele interview met Albertine

Ondersteuning van de cliëntenraden

De regionale - en centrale cliëntenraad krijgen ondersteuning om vorm en inhoud te geven aan cliëntmedezeggenschap. Dat is niet alleen zo vastgelegd in de wet, maar is ook in lijn met de koers van 's Heeren Loo. In de praktijk betekent dat dat zowel de cliëntendeelraad als verwantendeelraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De cliëntendeelraden worden daarnaast ook ondersteund door een coach. De ambtelijk secretaris en/of coach kan helpen bij het voorbereiden van de vergaderingen en bijvoorbeeld het verslag van de vergadering maken. Dat gebeurt in overleg met de cliëntenraad.

Meer weten?

Wil je meer weten over de medezeggenschap van cliënten en verwanten? Lees dan het jaarverslag of de medezeggenschapsregeling:

Of stel je vraag aan de ambtelijk secretaris a.i. van de centrale cliëntenraad. Zij helpt je graag verder:

Yvonne Sas

Postbus 647
3800 AP
Amersfoort

06 - 51 37 16 72
yvonne.sas@sheerenloo.nl

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op