Regie cliënten

Natuurlijk praten cliënten en hun vertegenwoordigers op gelijkwaardige basis mee over onze ondersteuning. Dat geeft hen regie op hun leven. Dit past ook in onze visie, dat samenwerken in de driehoek cliënt-familie-professional de basis is van onze ondersteuning.

Om cliënten goed te kunnen ondersteunen, willen we weten wat cliënten en hun vertegenwoordigers belangrijk vinden. En hoe zij onze zorg ervaren. Daarom praten we op veel manieren met cliënten en hun vertegenwoordigers over hun dromen en wat zij van onze dienstverlening vinden.

Het zorgplan

De wensen, dromen en mogelijkheden van de cliënt vormen de basis van het zorgplan. Ook staan alle andere afspraken over ondersteuning aan de cliënt staan in dit zorgplan. Als cliënten dat willen kunnen zij zelf in hun plan en rapportage kijken in mijnCaress voor cliënten. Ook kunnen zij hun wettelijk vertegenwoordiger of verwant toestemming geven om mee te lezen in hun dossier. Zo zijn cliënt, familie en medewerkers op de hoogte van dagelijkse gebeurtenissen. Dit helpt ons om gemakkelijker samen te werken in de driehoek. Bijvoorbeeld doordat de cliënt (of verwant), meer betrokken is bij het plan en hier vragen over stelt.


In gesprek over het zorgplan met ‘Dit vind ik ervan’

Het zorgplan evalueren we elk jaar met de cliënt en zijn vertegenwoordiger. Aan de hand van vragen en kaarten van ‘Dit Vind Ik Ervan’ vertellen cliënten wat zij belangrijk vinden. En zij vertellen wat ze graag anders willen. Een voorwaarde is dat persoonlijk begeleiders een open dialoog aangaan met de cliënt. En dat zij echt openstaan voor het verhaal van de cliënt en zijn ervaring met onze ondersteuning. De uitkomsten van ‘Dit vind ik ervan’ gebruiken we om onze ondersteuning aan cliënten te verbeteren.

  • Als voorbereiding op de dialoog is er een digitale voorbereiding voor cliënten en verwanten. U kunt zich hiermee voorbereiden op de ‘Dit vind ik ervan!’-dialoog. Het is geen verplichting, maar het kan wel van meerwaarde zijn. U gaat altijd met elkaar in gesprek, of iemand nu wel of niet het formulier heeft ingevuld. En als u het wel invult, bent u niet verplicht om dit met de begeleiders te delen. Tenzij u dit zelf wilt natuurlijk. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Dit vind ik ervan.

Een cijfer voor de ondersteuning

Tijdens het jaarlijkse gesprek over het ondersteuningsplan, vragen we cliënten om onze dienstverlening een cijfer te geven. Op een schaal van 0 tot 10. Het gemiddelde cijfer dat zij ons geven, is een 7,6. Door cijfers te vergelijken kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Deelname aan teamreflecties

Samen nadenken over wat goed gaat en wat beter kan, dat is het doel van teamreflecties.
Cliënten en verwanten, teamleden, een gedragswetenschapper en de manager praten elk kwartaal over een van onderstaande thema’s:

  • cliëntervaring en – tevredenheid
  • het plan en de zorgafspraken
  • cliëntveiligheid en –vrijheid
  • medewerkers en teams

Dit doen zij onder leiding van een beleidsmedewerker.

Medezeggenschap cliënten

Via regionale en landelijke cliëntenraden oefenen cliënten en hun vertegenwoordigers invloed uit op onze zorg- en dienstverlening. De raden bestaan uit een cliëntendeelraad en een vertegenwoordigersdeelraad. De raadsleden praten met de regiodirecteuren en raad van bestuur. Lees meer over het doel en de organisatie van de medezeggenschap cliënten.

Ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen binnen ‘s Heeren Loo zijn belangrijke gesprekspartners, op veel verschillende plekken. Ze vertellen bijvoorbeeld ervaringsverhalen over dat waar zij deskundig in zijn.

Lees meer over de ervaringsdeskundigen

Zorgkaart

Graag willen we dat cliënten en verwanten onafhankelijk hun oordeel geven over onze ondersteuning. Daarom bevorderen we het gebruik van de zorgkaart. Zo kunnen zij hun ervaringen delen met anderen.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op