Duurzaam gezonde organisatie

’s Heeren Loo staat midden in de samenleving en draagt graag bij aan de wereld om haar heen. Zo werken we voortdurend aan de duurzaamheid van onze organisatie en willen we tegelijkertijd de aarde niet slechter achterlaten voor volgende generaties. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid, passend bij de cliënt, verwanten, medewerkers en de omgeving.

Duurzame integrale bedrijfsvoering: ISO 26000 als referentiekader

Een duurzame integrale bedrijfsvoering is onderdeel van de strategie van ‘s Heeren Loo. Ons referentiekader is de wereldwijd geaccepteerde richtlijn v...

Lees verder

Deal Duurzaam Ondernemen

’s Heeren Loo is één van de ondertekenaars van de Green Deal: ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ en heeft het programma Deal Duurzaam ondernemen op...

Lees verder

Milieuthermometer Zorg plus

‘s Heeren Loo gebruikt het auditinstrument de Milieuthermometer Zorg (MTZ) om haar doelen te bereiken. Inmiddels zijn 14 van de 16 regio’s voor de 3e ...

Lees verder

Inclusie brengt mensen op vakantiepark Hof Domburg dichter bij elkaar

Grasmaaien, snoeien, schoffelen, bladblazen, afval opruimen, het inrichten van vakantiehuisjes en linnen rondbrengen voor de gasten. Werknemers met een verstandelijke beperking krijgen op Hof Domburg de kans om allerlei nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dit hechte team met zeven cliënten van ’s Heeren Loo ondersteunt de medewerkers van het vakantiepark om dit prachtige stukje Nederland vlak achter de duinen bij het Zeeuwse Domburg mooi en schoon te houden.

Lees meer

Voorbeelden duurzaamheid bij 's Heeren Loo

 • Afval scheiden 

  Overal waar ons afval gescheiden ingezameld kan worden door de gemeentelijke afvalverwerkers, worden ’s Heeren Loo locaties voorzien van afvalscheidingsbakken. Het papier, PMD en GFET wordt los van het restafval opgehaald en waar mogelijk verwerkt tot herbruikbare afvalstromen.

  Ecostraat 

  Elk woonzorgpark heeft of krijgt een Ecostraat waar cliënten dagelijks het afval scheiden in verschillende containers. Binnen ‘s Heeren Loo maken we gebruik van een composteermachine voor GFE-resten. Cliënten zijn betrokken bij het ophalen van het GFE-afval en het aanbrengen van de compost op de tuingrond. Daarnaast zijn er regio's met recycle-ateliers en kringloopwinkels.

  's Heeren Loo Marktplaats

  Op deze interne marktplaats kunnen alle vestigingen van 's Heeren Loo hun vraag en aanbod van spullen, diensten en kennis zichtbaar maken. Is er een apparaat of zijn er meubels die niet meer worden gebruikt? Voorraad waar men niets meer aan heeft? Of is er bepaalde kennis/expertise opgebouwd die bij een andere vestiging van waarde zou kunnen zijn? Dit kan je laten weten op de 's Heeren Loo Marktplaats. Ook als je juist ergens naar op zoek bent. Op deze manier stimuleren we samenwerking, hergebruiken we zoveel mogelijk materialen en voorkomen we afval, besparen we kosten en gaan we efficiënter om met allerlei zaken die bij 's Heeren Loo beschikbaar zijn.

  Maatschappelijk verantwoord inkopen

  ‘s Heeren Loo gebruikt ISO 20400 als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen.


 • CO2 routekaart Vastgoed

  Om de doelstelling van 55% CO2 reductie te behalen voor onze vastgoedportefeuille gebruikt 's Heeren Loo de CO2 routekaart van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg. Routekaart

  Opwekken groene energie

  De doelstelling is voor iedere cliënt een zonnepaneel te plaatsen. Dat betekent dat we 17.000 zonnepanelen op onze daken willen hebben. Inmiddels liggen er circa 10.000 zonnepanelen.

  Inkoop groene energie

  Elektriciteit wordt via een energiemarktplaats rechtstreeks ingekocht van een zonnepanelenpark en windmolenpark.

  Energiemonitoring

  Alle panden zijn uiterlijk eind 2023 voorzien van slimme tussenmeters. Via een energiemonitoringsysteem houden we het energiegebruik bij en helpt een verspilalarm om afwijkend energiegebruik te constateren en gerichte maatregelen te nemen.

 • Doe Groen & blijf Fit: kalender, spel & vegetarisch receptenboekje


  Doe groen en blijf fit! Dit is belangrijk om de aarde en onszelf gezond te houden. Om medewerkers en cliënten hierbij te helpen is er een Groen & Fitkalender, spel en vegetarisch receptenboekje ontwikkeld. Met tips om samen te werken aan een betere en duurzamere woon-, leef- en werkomgeving. Maar ook om af en toe even te checken hoe het staat met de energiebalans.

  Cliëntopleiding Het milieu en ik

  Samen met de Academie voor Zelfstandigheid heeft 's Heeren Loo de opleiding 'Het milieu en ik' voor cliënten ontwikkeld. In deze training ontdekt de cliënt hoe je afval kunt scheiden, alles over een moestuin aanleggen, maar vooral over wat goed en wat slecht is voor het milieu. Goed omgaan met het milieu betekent dat je goed voor de aarde zorgt. Dat is prettig voor mensen, planten en dieren.

  Mobiliteit

  We werken volgens het concept Duurzaam Activiteit Gerelateerd Werken (DAGW). Bij deze manier staat de volgende vraag centraal: Op welke plek kunnen medewerkers het beste de (team)werkzaamheden of activiteiten uitvoeren? Voor ieder team is dit weer anders; of je nu in de zorg werkt, op kantoor of beter thuis, iedereen maakt hierover afspraken met elkaar. Met DAGW werken we aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Dit doen we om een betere werk-privé balans te vinden, met meer regie en flexibiliteit. Het aantal woon-werkkilometers kan hierdoor verminderen, wat zorgt voor een verlaging van de CO2 uitstoot.

  Samen leven en inclusie

  Voor veel cliënten geldt dat zij net als alle 'gewone mensen' onderdeel willen uitmaken van de maatschappij. Dit betekent zinvol werk waarin ze zichzelf 'duurzaam' kunnen ontwikkelen en waarmee zij iets kunnen bijdragen. Deze cliënten hebben een begeleidingsbehoefte. Bureau Leren Werken en jobcoaches kunnen helpen met het vinden van passende dagbesteding, vrijwilligerswerk, stage, beschut werk of een reguliere baan. Hierin werken we graag samen met organisaties die maatschappelijk betrokken willen ondernemen en openstaan voor een inclusieve samenleving samen met onze cliënten. Onze maatschappelijke waarde en SROI verplichting worden actief gemonitord.

Nieuws over duurzaamheid

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op