Duurzame integrale bedrijfsvoering: ISO 26000 als referentiekader

Een duurzame integrale bedrijfsvoering is onderdeel van de strategie van ‘s Heeren Loo. Ons referentiekader is de wereldwijd geaccepteerde richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties ISO 26000. Dit kader helpt ons om onze visie op duurzaamheid na te leven en om er verantwoording over af te leggen. Het kader bestaat uit twee onderdelen:

  • Zelfverklaring ISO 26000: een door de voorzitter van de Raad van Bestuur ondertekende verklaring dat ’s Heeren Loo jaarlijks openheid geeft over de gemaakte keuzes ten aanzien van haar duurzame keuzes.
  • Duurzaamheidsrapport 2022: een onderbouwende rapportage waarin ’s Heeren Loo beschrijft hoe de organisatie vorm en inhoud geeft aan haar duurzame strategie.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op