Deal Duurzaam Ondernemen

’s Heeren Loo is één van de ondertekenaars van de Green Deal: ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’. Het is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse zorgorganisaties en het Ministerie van VWS. ‘s Heeren Loo heeft een programma duurzaam ondernemen opgesteld, de zogenaamde Deal Duurzaam Ondernemen. Hierin zijn de thema’s uit de Green Deal opgenomen, aangevuld met thema’s die uit een interne stakeholdersanalyse naar voren zijn gekomen. Het doel van het programma is op deze thema’s een versnelling in te zetten om de milieu-impact te verkleinen en de sociale impact te vergroten.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op