Werknemer met een beperking

Een gemotiveerde werknemer met een beperking

Ben je op zoek naar een gemotiveerde werknemer? En wil je tegelijkertijd je steentje bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen kansen krijgt? Cliënten van ’s Heeren Loo staan klaar om bij jou te beginnen. Zij krijgen hulp van een jobcoach.

Deelnemen aan de maatschappij is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking. Het geeft hen structuur en zelfvertrouwen. Met goede begeleiding leveren zij een waardevolle bijdrage aan het bedrijf waar zij werken. Zo doen zij vaak klussen, die anders blijven liggen. Ze zorgen voor extra en hulp en zijn gemotiveerd.

Begeleiding door jobcoaches

Voordat een werknemer bij jou komt werken, volgt hij of zij een trainings- en inwerkprogramma onder begeleiding van een jobcoach. De jobcoach is ook bij de kennismaking met de werkplekbegeleider binnen uw bedrijf en begeleidt de werknemer en jouw werkbegeleider op de werkvloer. Gaat alles naar wens, dan begeleidt de jobcoach steeds meer op afstand.

Voordelen voor de werkgever

Neem je een werknemer met een beperking in dienst, dan gelden er een aantal voordelen, namelijk:

  • proefplaatsing
  • looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) als de plaatsing via het UWV loopt of loondispensatie als dit via de gemeente geregeld is
  • vergoeding voorzieningen werkgever
  • tegemoetkoming arbeidsongeschikten
  • jonggehandicaptenkorting verrekenen
  • minder loon Wajonger
  • ondersteuning door een jobcoach.

Lees hier meer over voorzieningen voor een medewerker met een beperking.