Vacatures 10 nieuw
Verrijk het leven van mensen met een verstandelijke beperking

Anbi

Stichting 's Heeren Loo is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft zowel voor jou als voor ons fiscale voordelen bij een schenking.

De belangrijkste fiscale voordelen

  • We hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen. Ook zijn we vrijgesteld van BTW. Dit heeft als voordeel dat we jouw gehele schenking ten goede komt aan het gewenste doel bij ’s Heeren Loo.
  • Als donateur mag je jouw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit met in achtneming van de daarvoor geldende regels.

Meer weten?

Wil je meer weten over de belasting en schenken?
Bel dan met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543
Of kijk op www.belastingdienst.nl<>.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeughulp.
Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg 2017-2019.

's Heeren Loo is lid van het Instituut Fondsenwerving.

Overige gegevens

Ing Bank NL06INGB0652880916
Kamer van Koophandel Utrecht 41190166
RSIN 802232152

Contact

Heeft u vragen over ANBI, schenkingen of giften? Of wilt u meer weten over het beloningsbeleid van 's Heeren Loo? Bel voor informatie naar Mitzy Kieffer op 0800 - 355 55 55 of 06 - 22 58 43 54. Of mail naar mitzy.kieffer@sheerenloo.nl.

Terug naar boven